Dobrodošli v Ludmannsdorf/Bilčovs!

Dragi soobčani, drage soobčanke! Draga mladina! Spoštovani gostje!

Na tem spletu Vam posredujemo detajliran vpogled v raznolikost našega občinskega ogajanja.


Vedno aktualno Vas informiramo o vseh prireditvah in akcijah, ki se vršijo v Bilčovsu. In verjemite mi, presenečeni boste, koliko Vam nudi naš splet in s tem naša občina!

Želim Vam veliko veselja pri prelistavanju.

Vaš župan
Manfred Maierhofer

 • keine Downloads
 • Es gilt die 2G-Regel - Velja 2G pravilo:

  Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

  Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

  Vaša oskrbovalka spleta  News

  Rechnungsabschluss

  Ukraine-Krieg

  Ukraine-Krieg: Koordinierte Infos via Homepage

  Verordnungen

  Razglasitev GR

  Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v sredo, dne 27.04.2022 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta. Po § 27 odst. 2 cit. K-KVR vdv. je vsak/a član/ica občinskega sveta obvezan/a, da tej seji prisostvuje. V slučaju zadržanosti mora član/ica svojo zadržanost z navedbo vzroka pravočasno sporočiti županu, da ta lahko pokliče namestnika/co člana/ice. Podlage za sejo so za vpogled, informacije in predpripravo na razpolago med uradnimi urami na občinskem uradu.

  Tarifordnung STB

  Kundmachung_KG