Dobrodošli v Ludmannsdorf/Bilčovs!

Dragi soobčani, drage soobčanke! Draga mladina! Spoštovani gostje!

Na tem spletu Vam posredujemo detajliran vpogled v raznolikost našega občinskega ogajanja.


Vedno aktualno Vas informiramo o vseh prireditvah in akcijah, ki se vršijo v Bilčovsu. In verjemite mi, presenečeni boste, koliko Vam nudi naš splet in s tem naša občina!

Želim Vam veliko veselja pri prelistavanju.

Vaš župan
Manfred Maierhofer

Anleitung zur COVID-19 Impfanmeldung!

Die Aktion „Kärnten impft“ geht in die nächste Phase. Es wird nun begonnen, Personen zwischen 65 und 80 Jahren sowie Hochrisikopatientinnen und -patienten zur Corona-Schutzimpfung einzuladen. Die nunmehr zur Impfung aufgerufenen Personengruppe ist aber vielfach nicht internetaffin, und so kommt es bei den elektronischen Anmeldungen immer wieder zu Schwierigkeiten. Selbstverständlich wurde medial bereits dazu aufgerufen, der Familie, den Verwandten, Bekannten, Nachbarn und Freunden im Sinne der Solidarität zu helfen. Auch wir als Gemeinde stehen Ihnen unterstützend zur Seite. Hier finden Sie die Anleitung, wie die Impfanmeldung funktioniert.

Der Landespressedienst hat ein Anleitungsvideo zur elektronischen Anmeldung erstellt. Dieses finden Sie unter: kaernten.tv/shows/641

 • keine Downloads
 • Drsališče (odvisno od vremena)!

  Proga za tek na smučeh in smučarska naprava sta zaprte!

  Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

  Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

  Vaša oskrbovalka spleta  News

  Odredba - gozdni požar

  KONSTITUIERENDE SITZUNG DES GEMEINDERATES

  Razglasitev GR

  Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 04. marca 2021 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta. Po § 27 odst. 2 cit. K-KVR vdv. je vsak/a član/ica občinskega sveta obvezan/a, da tej seji prisostvuje. V slučaju zadržanosti mora član/ica svojo zadržanost z navedbo vzroka pravočasno sporočiti županu, da ta lahko pokliče namestnika/co člana/ice. Podlage za sejo so za vpogled, informacije in predpripravo na razpolago med uradnimi urami na občinskem uradu.

  Ergebnisse GR-und BGM Wahl 2021

  FFP2-MASKE-PORAZDELITEV

  Gemeinderats- und Bürgemeisterwahl 2021