Dobrodošli v Ludmannsdorf/Bilčovs!

Dragi soobčani, drage soobčanke! Draga mladina! Spoštovani gostje!

Na tem spletu Vam posredujemo detajliran vpogled v raznolikost našega občinskega ogajanja.


Vedno aktualno Vas informiramo o vseh prireditvah in akcijah, ki se vršijo v Bilčovsu. In verjemite mi, presenečeni boste, koliko Vam nudi naš splet in s tem naša občina!

Želim Vam veliko veselja pri prelistavanju.

Vaš župan
Manfred Maierhofer

Občinske in županjske volitve 2021

"Bilčovs voli varno" - vse informacije k volitvam

Volilno karto lahko naročite online pod www.wahlkartenantrag.at

Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

Vaša oskrbovalka spletaNews

Gemeinderats- und Bürgemeisterwahl 2021

Mustersanierte Volksschule

Voranschlag 2021

KUNDMACHUNG

Die Gemeinde Ludmannsdorf beabsichtigt, die nachstehend angeführten Anregungen auf Abänderung des derzeit gültigen Flächenwidmungsplanes gemäß § 13 Abs 1 bis 4 in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 (K-GplG 1995), LGBl. Nr. 23/1995, in der Fassung LGBl. Nr. 71/2018, wie folgt in Beratung zu ziehen:

RAZGLAS

Občina Bilčovs namerava obravnavati sledeče navedene pobude za spremembo sedaj veljavnega načrta namembnosti površin po § 13 odst. 1 do 4 v povezavi s §§ 14 in 15 zakona o koroškem občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995) LGBl. št. 23/1995, v trenutno veljavni verziji kot sledi:

Familienfreundliche Gemeinde Zertifikatsverleihung