Izobraževanje in zdravje

Kaj je omika…

Za omiko ni  jasne in kratke definicije. Omika je nekaj, kar pomaga  posameznemu človeku pri napredovanju njegovega razvoja. Omika  pa ni stanje, temveč je proces. To je proces zainteresiranosti in kritičnega spoprijema z okoljem, to je proces osebnega izpolnjevanja.

„Izoblikovanje lastnega mnenja in lastnih pogledov, ki se niso enostavno prevzeli od drugih“

Vednost pa je nekaj, kar si pridobimo, vendar človeku v njegovem osebnem razvoju ne pomaga naprej. Vednost je privzemanje infomacij, iz katerih lahko nastane omika, če razumevamo sprejeto znanje v globljem smislu in je postalo po kritičnem spoprijemu del lastne osebnosti.

Omiko lahko pospešujemo s tem, da nudimo ponudbe, ki jih smatramo za primerne, da sprožijo izobraževanje. Prisiliti omike ne moremo. Omike tudi ni možno meriti.

Cilj otroških institucij (otroški vrtec, šola, varstvo in popoldanska oskrba) je v prvi vrsti posredovanje znanja, ki se zatem lahko izpraša, da se za gospodarstvo  izoblikujejo ljudje z določenimi standardiziranimi znanji in sposobnostmi, ki jih je možno koristiti in razširiti.


Kaj se dogaja z našimi otroki, če se izobraževanje omejuje samo na šolanje?


Um online Slowenisch zu lernen klicken Sie bitte auf den link: 

http://www.slowenisch-lernen.uni-hamburg.de/