Schulische Tagesbetreuung

Naloga šolske dnevne oskrbe je, da ustvari za otroke tak življenski prostor, v katerem se ves dan dobro počutijo! V stimulativni in  prijetni atmosferi naj se jim omogoči povezovanje šole, učenja, veselja in prostega časa!
 
V šolski dnevni oskrbi se ponujajo učna mesta, ponudbe za prosti čas, kreativnost in šport  ter prostori za umik!
V koncept dnevne oskrbe je vključen eno uro na dan domači učitelj oz. učiteljica. To zahteva  aktivno komunikacijo med šolo, starši in popoldansko oskrbo.

Strokovnjaki podpirajo pri šolski dnevni oskrbi otroka pri nalogi, da si sam aktivno ustvarja svoj svet in si pridobiva za to ustrezno znanje, sposobnosti in spretnosti. 

Downloads

  • keine Downloads
  • keine Downloads
  • Sonja Gasser

    Funktion:Leitung Schulische Tagesbetreuung - Gruppe 1
    ludmannsdorf.stb1@ktn.gde.at