Socialen

"Zusammenkunft ist ein Anfang.

Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 

Zusammenarbeit ist der Erfolg."

KOROŠKI ZDRAVSTVENI, NEGOVALNI IN SOCIALNI SERVIS SE PREDSTAVLJA!


Brandstätter Jasmin BSc,MSc: DW 64185

Gischa Larissa, MA DW: 64173

DKGS Herbst Gerlinde DW: 64186


Adresse: Völkermarkter Ring 19, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43(0) 50 / 536
bhkl.sozialamt@ktn.gv.at
www.ktn.gv.at/gps

GPS kaj je to?

Koroški zdravstveni, negovalni in socialni  service (GPS) je nova svetovalna ponudba okrajnih glavarstev. Ta „sozcialni-navi“ kaže občankam in občanom kot prva posvetovalnica pot  pri vprašanjih in potrebah na področjih „zdravje, nega in socialne zadeve“.

 

Kdo smo?

Tim GPS okrajnega glavarstva Celovec-dežela je  multiprofesionalen:

 

Brandstätter Jasmin

izšolana menedžarka za zdravstvo in nego

 

Gischa Larissa

izšolana socialana delavka

 

Herbst Gerlinde

diplomirana  zdravstvena in bolniška sestra

 

Kako nas najdete?

Svetovalne sobe GPS Celovec dežela se nahajajo v okrajnem glavarstvu Celovec: Völkermarkter Ring 19, 9010 Celovec ob Vrbskem jezeru (3. nadstropje)

 

Katere naloge imamo?

Servis brezplačnega svetovanja je namenjen  negujočim svojcem ali prizadetim samim.

 

Informiramo o temah kot  :

  • oskrbovanje in enga na domu

(mobilne službe, klicna pomoč, jed na kolesih, pripomočki za nego, 24-urna oskrba, …)

  • institucionalna oskrba in nega

(dnevno varstvo, alternativni življenski prostori, domovi za ostarele in  domovi za nego, …)

  • podpore za negujoče svojce
  • (kratkotrajna nega, denar za nego, podpore za nego, …)
  • socialna varnost

(zagotovitev življenjskih in stanovanjskih potreb)

  • storitve za ljudi s prizadetostmi
  • etc.

Za ljudi v diverznih socialnih stiskah smo pravi nagovorni partner.  

Po travmatskih dogodkih kot npr, nenadna bolezen ali smrt bližnjega družinskega člana, izguba zakonskega partnerja, izguba socialne varnosti (izguba delovnega mesta, nenadoma samohranilec/ka), ampak tudi pri obsežnih elementarnih dogodkih (npr. poplave, etc.) so lastne razpložjive osebne resurse prizadetih oseb dostikrat hitro izčrpaane oz. preobremenjene.

V takihsituacijah tudi nalog, ki se zdijo enostavne, ne moremo več izajati sami in sposobnost opravljanja je tako lahko močno omejena. Tukaj more in tudi naj pomaga srednjeročno socialno spremstvo. Težišče sloni na spremstvu in krepitvi pridobivanja moči za usposabljanje v smopomoči.

PONUDBA

Socialno spremstvo je srednjeročna brezplačna osebna podpora ljudem v težkih socialnih položajih, ki jo nudijo prostovoljni sodelavci Rdečega križa.

Nudimo informacije o ponudbah pomoči, spremljanju na urade in do svetovalnih služb ter pomagamo pri različnih konkretnih nalogah. Problemi so lahko na področju financ in bivanja, oskrbe in zdravja, ampak tudi v družini in pri delu.

KONTAKT

Informacije k tej in vsem nadaljnjim ponudbam na področju nege in oskrbovanja Avstrijskega Rdečega križa, Deželna zveza Koroške, lahko dobite pod sledečim kontaktnim naslovom.