Dajatve in pristojbine

Pristojbine, dajatve, davki in civilnopravna plačila


Davki:

To so dajatve (denarna plačila), ki so obvezne in predpisane ne da bi za to posredno kaj dobili. Pojm davki pomeni enkratna ali tekoča denarna plačila, ki so predpisana oz. izterjana po sili javnega prava za doseganje prihodkov in za kritje stroškov. 

Prispevki:

To so denarna plačila, ki se izterjavajo za celotno ali delno kritje stroškov za ustanovitev javnih naprav (voda,kanalizacija, odpadki)

Pristojbine:

To so denarna plačila, ki jih je treba plačati za koriščenje oz. uporabo javnih naprav (voda, kanalizacija, odpadki).


Pristojbina za odvoz smeti

1) Müllentsorgungsgebühr:

vreča za odpadke po 60 litrov          €     5,81
smetnjak po 80 litrov                        €     7,82
smetnjak po 120 litrov                      €   11,63
smetnjak po 240 litrov                      €   23,15
smetnjak po 1.100 litrov                   € 106,33
(inkl. 10% Umsatzsteuer). 


2) Müllbereitstellungsgebühr:

pro Haushalt €23,25 inkl. Umsatzsteuer).

Izračun obsega smeti na gospodinjstvo:
Izjahamo iz tega, da se nabere tedensko 7 litrov smeti na osebo!
Velikost smetnjaka se določi na osnovi števila javljenih oseb in količine smeti!

Stroški smetnjaka
smetnjak po 80 ali 120 litrov: € 31,90
smetnjak z 240 litri: € 39,60
smettnjak s 1100 litri: € 302,50
(vklj. 10% davka na dodano vrednost).

Smetnjake nabavi lastnik pri občini, le-ti postanejo nato njegova last.

vodarina in kanalščina

vodarina:
na  m³ prejete vode €  0,74

Pristojbina za razpoložljivost vode
na objekt     € 84,56/leto
(vklj. 10% davka na dodano vrednost)

Prispevek za vodni priključek
na merilno enoto (to je 100 m² stanovanjsko koriščene površine) € 2.500,--
(vklj. 10% davka na dodano vrednost)
 
Kanalščina
Pristojbina za razpoložljivost kanalizacije
na poslopje in  merilno enoto € 130,--
(1 merilna enota je 100 m² stanovanjsko koriščene površine)
na m³ prejete vode  € 1,50
(vklj. 10% davka na dodano vrednost)

Prispevek za priključek na kanalizacijo
na merilno enoto (100 m² stanovanjsko koriščene površine) € 2.543,55
(vklj. 10% davka na dodano vrednost)

Sub-vodni števec za porabno vodo (vrt, swimmingpool,…):
Sub-vodni števec lahko vsak čas nabavite pri občini.
m³ -poraba na subštevcu se odtegne od glavnega števca pri zaračunavanju kanalščine.

Friedhofsgebühr

Instandhaltungsgebühr:
15,00 € je Grab oder Urnengrab pro Jahr

Nutzungsrechte im Friedhof
Einmalige Gebühr je Einzelgrabstätte: 150,00 €
Einmalige Gebühr je Familiengrabstätte: 300,00 €
Einmalige Gebühr je Erdgrab für Urnenstätte: 125,00 €
Einmalige Gebühr  je Urnennische: 300,00 €

Grabaushub:
Grabaushub mittels Kleinbagger inkl. Schließung: 200,00 €
Zusatz bei genehmigter Zusatztiefe: 50,00 €
Grabaushaub für ein Urnengrab: 100,00 €
händischer Grabaushub und Schließung auf Wunsch: nach tatsächlichen Arbeitsaufwand

Aufbahrungshallen Ludmannsdorf und Wellersdorf:
je Benützung 120,-- €

Aufräumarbeiten nach Beerdigungen:
Entsorgung von Blumen, Kränze, Gestecke und Kerzen: 40,00 €

Friedhofsordnung neu

Elternbeiträge

Kindergarten (pro Kind und Monat)
Halbtags ohne Essen € 66,60
Halbtags mit Essen  €  122,10
Ganztags mit Essen  € 144,30
3 Tage/Woche ganztags mit Essen € 94,30    

Für das 2. und jedes weitere Kind einer Familie ermäßigt sich der Beitrag um € 10,00 je Monat.

 

Schulische Tagesbetreuung (pro Kind und Monat)
Von Unterrichtsende bis 16,30 Uhr mit Essen 

a) Betreuung an 1 Tag     € 36,00

b) Betreuung an 2 Tagen € 69,00

c) Betreuung an 3 Tagen € 100,00

d) Betreuung an 4 Tagen € 128,00

e) Betreuung an 5 Tagen € 154,00

Für das 2. und jedes weitere Kind einer Familie ermäßigt sich der Beitrag um € 10,00 je Monat.

Preise inkl. 10% Umsatzsteuer

Hundeabgabe

Je Hund € 21,14
Hundemarke € 3,20 einmalig

Orts- und Nächtigungstaxe

Ortstaxe pro Person/Nächtigung ab 16 J.  € 0,60
Nächtigungstaxe pro Person/Nächtigung ab 16 J. € 0,60

Pauschalierte Ortstaxe für Ferienwohnungen
bis zu 60 m² Wohnnutzfläche  € 60,--
von mehr als 60 m² - 100 m²  € 90,--
von mehr als 100 m²  € 120,--

Grundsteuer

Grundsteuer A (land- und forstw. Flächen)
500 % vom Grundsteuermessbetrag

Grundsteuer B (Grundstücke und Wohnhäuser)
500 % vom Grundsteuermessbetrag

Kommunalsteuer

3% der Bemessungsgrundlage (Bruttolohnsumme) 

Zweitwo

Zweitwohnsitzabgabe (Monatsbeiträge)
Wohnungen mit einer Nutzfläche von bis 30 m²  € 7,--
Wohnungen mit einer Nutzfläche von 30-60 m²  € 13,--
Wohnungen mit einer Nutzfläche von 60-90 m²  € 23,--
Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² € 37,--