Občinska podpora za GO-Mobil-vozovnice za občane in občanke!

Občina Bilčovs podpira nakup GO-Mobil-vozovnic z maks. 50% cene vozovnice (€ 3,80) in maks. 10 vozovnic na osebo v enem mesecu!
GO-Mobil Mitgliedsbetrieb

Upravičene so osebe, ki ne presegajo sledečih dohodkovnih mej:
Samski/samohranilci:                €    795,--
(Upokojenci  z izravnalnim dodatkom, dobitniki  pomoči zaradi izjemnega stanja, podpora za brezposelne, invalidska penzija, prizadeti).
Hišne skupnosti  z 2 osebama:     € 1.192,--
(zakonci in življenske skupnosti)
Mladinci od 10.  življenskega leta (šolarji, študentje in vajenci)

Na občini je treba predložiti sledeče podlage:
dohodkovna potrdila
izkaznica s fotografijo (če nam nekdo ni osebno poznan)
vajeniška pogodba
potrdilo o obiskovanju šole  (šolska izkaznica oz. študisjko potrdilo)

Pri zlorabni uporabi (kot n.pr.ponovna prodaja za polno ceno ali posredovanje  neupravičenim osebam) se podpora nepreklicno prekine.
Ta podpora velja do preklica!
Financiranje se izvaja iz plebiscitnega prispevka, ki ga je izplačala Zveza!