razglasna deska

Na razglasni deski pred oblinskim uradom najdete uradne informacije in objave (odloke, razglasitve idr.)

Poglejte prosim mimo!

Objave/uredbe občine Bilčovs


Privatne objave občank in občanov

za vsebino teh objav občina Bilčovs ne prevzame odgovornosti!