FFP2-MASKE-PORAZDELITEV

S strani Zveze je dobila dežela Koroška na razpolago zaokroženo 640.000 FFP2‐mask za porazdelitev na  ljudi z nizkim dohodkom. Dve tretjini teh se  naj porazdeli preko koroških mest in občin.

Maske je možno dvigniti v času, ki je določen za sprejemanje strank. Kot ciljna skupina za prejemanje FFP2-mask v okviru te akcije veljajo:

 

  • prejemniki/ce stanovanjskega dodatka
  • prejemniki/ce izravnalnih dodatkov
  • oproščeni/e pristojbine za recepte
  • prejemniki/ce minimalnega zavarovanja
  • prejemniki/ce dodatka k stroškom ogrevanja

 

Potrebno je stalno bivališče v občini Bilčovs! Vsaka oseba, ki želi prejeti maske v okviru te akcije, prejme na občinskem uradu deset mask - dokler je dovolj zaloge. S podpisom na predpripravljenem  formularju daje upravičena oseba dovoljenje za obdelovanje podatkov.