Prednostni glasovi pri občinskih volitvah 28. februarja 2021


Na glasovnici za občinske volitve lahko daste pri izbrani stranki na desnem polju glasovnice prednostni glas za občinski
svet z vpisom do treh kandidatov z navedbo družinskega imena ter predimena (če imata 2 kandidata isto družinsko ime).