KONSTITUIERENDE SITZUNG DES GEMEINDERATES

RAZGLASITEVna USTANOVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

občine Bilčovs na podlagi  občinskih in županjskih volitev dne 28.02.2021

 

v četrtek, dne 25.03.2021 ob 18:00 uri v izobraževalnem centru v Bilčovsu.

 

DNEVNI RED

 

1. Zaprisega novoizvoljenih članov  občinskega sveta po § 21 odst. 3     K-AGO

 

2. Zaprisega novoizvoljenega  župana po § 25 odst. 1 K-AGO

 

3. Zašprisega namestnikov občinskega sveta po § 21 odst. 4       K-AGO

 

4.   Volitev podžupanov/podžupank in drugih članov občinskega predstojništva kakor namestnikov po § 24 K-AGO

 

5.   Zaprisega podžupanov/podžupank in drugih članov občinskega predstojništva kakor namestnikov po § 25 K-AGO

 

6.   Ustanovitev in volitve v odbore po § 26 K-AGO

 

S prošjo za tvojo zanesljivo udeležbo na tej prvi seji novoizvoljenega občinskega sveta te prijazno pozdravljam!

 

Župan  

Manfred Maierhofer