KUNDMACHUNG_Umwidmung

Občina Bilčovs namerava obravnavati sledeče navedene pobude za spremembo sedaj veljavnega načrta namembnosti površin  po § 13 odst. 1 do 4 v povezavi s §§ 14 in 15 zakona o koroškem občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995) LGBl. št. 23/1995, v trenutno veljavni verziji kot sledi:

 

1a/2021: Prenamemba dela parcele 213, KO Velinja vas (72197) v obsegu skupno 51 m², parcele 215, KO Velinja vas (72197) v obsegu skupno 141 m² in parcele 216/1, KO Velinja vas (72197) v obsegu skupno 13 m² iz gradbeno zemljišče - vaško območje v  splošna prometna površina

               Prosilec: Gerhard Tumer, Velinja vas 11a, 9072 Bilčovs

Johann Seher, Velinja vas 4, 9072 Bilčovs

 

1b/2021: Prenamemba dela parcele 214/2, KO Velinja vas (72197) v obsegu skupno 136 m² in parcele 216/1, KO Velinja vas (72197) v obsegu skupno 27 m² iz zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina splošna prometna površina

               Prosilec: Gerhard Tumer, Velinja vas 11a, 9072 Bilčovs

Franz Krušic, Velinja vas 9, 9072 Bilčovs

 

1c/2021: Prenamemba dela parcele 214/1, KO Velinja vas (72197) v obsegu skupno 510 m² in parcele 215, KO Velinja vas (72197) v obsegu skupno 242 m² iz gradbeno zemljišče vaško območje v zelena površina vrt

               Prosilec: Gerhard Tumer, Velinja vas 11a, 9072 Bilčovs

Gabriele Kropiunig, Velinja vas 33, 9072 Bilčovs

 

2a/2021: Prenamemba dela parcele 191/2, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 569 m² iz Zelena površina -  za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina v Zelena površina teniško igrišče

        Prosilec: Herber Koren, Kajzaze 19, 9072 Bilčovs

 

2b/2021: Prenamemba dela parcele 191/2, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 184 m²  in parcele 191/1, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 372 m²  iz zelena površina -  za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina v zelena površina parkirišče

        Prosilec: Herber Koren, Kajzaze 19, 9072 Bilčovs

 

3a/2021: Prenamemba dela parcele 235, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 270 m² iz zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina v gradbeno zemljišče -  vaško območje

        Prosilec: Walter Krassnig, Kajzaze 1, 9072 Bilčovs

      

3b/2021: Prenamemba dela parcele 232, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 189 m² iz gradbeno zemljišče - vaško območje v zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina

               Prosilec: Walter Krassnig, Kajzaze 1, 9072 Bilčovs

 

4a/2021: Prenamemba dela parcele 718/1, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 1.109 m² iz zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina v gradbeno zemljišče -  vaško območje

        Prosilec: Johann Gasser, Kajzaze 56, 9072 Bilčovs

 

4b/2021: Prenamemba dela parcele 716, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 180 m² iz gradbeno zemljišče - vaško območje v zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina

        Prosilec: Johann Gasser, Kajzaze 56, 9072 Bilčovs

 

5a/2021: Prenamemba dela Parcela 242/1, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 1.623 m² iz zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina v gradbeno zemljišče – vaško območje

        Prosilec: Johann Schellander, Mošenica 8, 9072 Bilčovs

  

5b/2021: Prenamemba dela parcele 242/2, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 55 m² iz zelena površina -  za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina v splošna prometna površina

        Prosilec: Johann Schellander, Mošenica 8, 9072 Bilčovs

   

Situacijski načrti o predvidenih spremembah načrta namembnosti površin so na vpogled na občinskem uradu Bilčovs od 27.09.2021 do 25.10.2021 med uradnimi urami.

 

Po določilih § 13 zakona o koroškem občinskem načrtovanju 1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v veljavni verziji ima vsak, ki lahko verodostojno izkazuje upravičen interes,  pravico, da v roku 4 tednov od dneva, ko je bil razglas razobešen, pismeno vloži  pri občinskem uradu Bilčovs utemeljen ugovor proti osnutku načrta namembnosti površin.  Utemeljene ugovore, ki so bili oddani med časom razobešenja, mora občinski svet upoštevati pri obravnavi sprememb načrta namambnosti površin.


župan


Maierhofer Manfred

  

razobešeno dne: 27.09.2021

sneto dne: 25.10.2021