KUNDMACHUNG AG

R A Z G L A S

  

Na prošnjo gospoda Kaltenbacher Walter, Bilčovs 61, 9072 Bilčovs namerava, občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo določitev o območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Razveljavitev dela območja, ki je pripravljeno za gradbeno zemljišče, št. 26 parcele št. 691/7 (101 m²) in 691/8 (123 m²), KO Želuče 224 m², namemba gradbeno zemljišče vaško območje po odredbi občinskega sveta občine Bilčovs z dne 11.05.2004, štev.: 610-2/2004-AG.

Lastnik:

gospod Kaltenbacher Walter, Bilčovs 61, 9072 Bilčovs

 

Po določilih  §§ 4a in 13 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju  1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v verziji LGBl. št. 24/2016 je osnutek odredbe na vpogled med uradnimi urami na občinskem uradu Bilčovs skozi štiri tedne od dneva pritrditve razglasa na razglasni deski.

Razglas se lahko ogleda tudi v  internetu pod www.ludmannsdorf.gv.at (štartna stran).

 

Vsaka oseba, ki lahko verodostojno prikaže upravičen interes, lahko pismeno vloži utemeljene ugovore proti nameravani razveljavitvi območja, ki je pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Pismeno vloženi in utemeljeni ugovori, ki so bili v času razpostavljenosti  na občini Bilčovs oddani, se morajo pri posvetovanju občinskega sveta o spremembi odredbe  upoštevati.

    

Župan

  

Maierhofer Manfred

   

nabito dne: 20.05.2021

sneto dne: 18.06.2021  


R A Z G L A S

  

Na prošnjo gospoda župana Maierhofer Manfred, Bilčovs 33, 9072 Bilčovs namerava, občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo določitev o območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Razveljavitev dela območja, ki je pripravljeno za gradbeno zemljišče, št. 26 parcele št. 691/6 (340 m²), KO Želuče 340 m², namemba gradbeno zemljišče vaško območje po odredbi občinskega sveta občine Bilčovs z dne 11.05.2004, štev.: 610-2/2004-AG.

Lastnik:

gospod župan Maierhofer Manfred, Bilčovs 33, 9072 Bilčovs

 

Po določilih  §§ 4a in 13 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju  1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v verziji LGBl. št. 24/2016 je osnutek odredbe na vpogled med uradnimi urami na občinskem uradu Bilčovs skozi štiri tedne od dneva pritrditve razglasa na razglasni deski.

Razglas se lahko ogleda tudi v  internetu pod www.ludmannsdorf.gv.at (štartna stran).

 

Vsaka oseba, ki lahko verodostojno prikaže upravičen interes, lahko pismeno vloži utemeljene ugovore proti nameravani razveljavitvi območja, ki je pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Pismeno vloženi in utemeljeni ugovori, ki so bili v času razpostavljenosti  na občini Bilčovs oddani, se morajo pri posvetovanju občinskega sveta o spremembi odredbe  upoštevati.

    

Župan

  

Maierhofer Manfred

   

nabito dne: 13.10.2020

sneto dne: 11.10.2020


R A Z G L A S

  

Na prošnjo gospoda Tumer Gerhard, Velinja vas 11a, 9072 Bilčovs namerava, občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo določitev o območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Razveljavitev dela območja, ki je pripravljeno za gradbeno zemljišče, št. 38 parcele št. 215 (1.500 m²), KO Velinja vas 1.500 m², namemba gradbeno zemljišče vaško območje po odredbi občinskega sveta občine Bilčovs z dne 11.05.2004, štev.: 610-2/2004-AG.

Lastnik:

gospod Tumer Gerhard, Velinja vas 11a, 9072 Bilčovs

 

Po določilih  §§ 4a in 13 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju  1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v verziji LGBl. št. 24/2016 je osnutek odredbe na vpogled med uradnimi urami na občinskem uradu Bilčovs skozi štiri tedne od dneva pritrditve razglasa na razglasni deski.

Razglas se lahko ogleda tudi v  internetu pod www.ludmannsdorf.gv.at (štartna stran).

 

Vsaka oseba, ki lahko verodostojno prikaže upravičen interes, lahko pismeno vloži utemeljene ugovore proti nameravani razveljavitvi območja, ki je pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Pismeno vloženi in utemeljeni ugovori, ki so bili v času razpostavljenosti  na občini Bilčovs oddani, se morajo pri posvetovanju občinskega sveta o spremembi odredbe  upoštevati.

    

Župan

  

Maierhofer Manfred

   

nabito dne: 13.10.2020

sneto dne: 11.10.2020 


R A Z G L A S

  

Na prošnjo gospe Kropiunig Gabriele, Velinja vas 33, 9072 Bilčovs namerava, občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo določitev o območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Razveljavitev dela območja, ki je pripravljeno za gradbeno zemljišče, št. 38 parcele št. 214/1 (1.167 m²), KO Velinja vas 1.167 m², namemba gradbeno zemljišče vaško območje po odredbi občinskega sveta občine Bilčovs z dne 11.05.2004, štev.: 610-2/2004-AG.

Lastnik:

gospa Kropiunig Gabriele, Velinja vas 33, 9072 Bilčovs

 

Po določilih  §§ 4a in 13 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju  1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v verziji LGBl. št. 24/2016 je osnutek odredbe na vpogled med uradnimi urami na občinskem uradu Bilčovs skozi štiri tedne od dneva pritrditve razglasa na razglasni deski.

Razglas se lahko ogleda tudi v  internetu pod www.ludmannsdorf.gv.at (štartna stran).

 

Vsaka oseba, ki lahko verodostojno prikaže upravičen interes, lahko pismeno vloži utemeljene ugovore proti nameravani razveljavitvi območja, ki je pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Pismeno vloženi in utemeljeni ugovori, ki so bili v času razpostavljenosti  na občini Bilčovs oddani, se morajo pri posvetovanju občinskega sveta o spremembi odredbe  upoštevati.

    

Župan

  

Maierhofer Manfred

   

nabito dne: 13.10.2020

sneto dne: 11.10.2020