RAZGLAS

Na prošnjo gospoda KobenčičAdolf, Želuče 15, 9072 Bilčovsin gospe Valerie Hofbauer, Ehrentaler Straße 89, 9020 Klagenfurt am Wörthersee namerava, občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo  določitev o  območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin  pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Razveljavitev dela območja, ki je pripravljeno za gradbeno zemljišče, št. 9 parcele št. 203/3 (1.317 m²) in 203/1 (415 m²), KO Želuče 1.732 m², namemba gradbeno zemljišče vaško območje po odredbi občinskega sveta občine Bilčovs z dne 11.05.2004, štev.: 610-2/2004-AG.

Lastnik: 

gospod Adolf Kobenčič, Želuče 15, 9072 Bilčovs

gospa Valerie Hofbauer, Ehrentaler Straße 89, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

 

Po določilih  §§ 4a in 13 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju  1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v verziji LGBl. št. 24/2016 je osnutek odredbe na vpogled med uradnimi urami na občinskem uradu Bilčovs skozi štiri tedne od dneva pritrditve razglasa na razglasni deski.

Razglas se lahko ogleda tudi v  internetu pod www.ludmannsdorf.gv.at (štartna stran).

 

Vsaka oseba, ki lahko verodostojno prikaže upravičen interes, lahko pismeno vloži utemeljene ugovore proti nameravani razveljavitvi območja, ki je pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Pismeno vloženi in utemeljeni ugovori, ki so bili v času razpostavljenosti  na občini Bilčovs oddani, se morajo pri posvetovanju občinskega sveta o spremembi odredbe  upoštevati.

    

Župan  

Maierhofer Manfred