RAZGLAS

Občina Bilčovs namerava obravnavati sledeče navedene pobude za spremembo sedaj veljavnega načrta namembnosti površin  po § 13 odst. 1 do 4 v povezavi s §§ 14 in 15 zakona o koroškem občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995) LGBl. št. 23/1995, v trenutno veljavni verziji kot sledi:

  

1a/2020: prenamemba dela parcele 852/3, KO Bilčovs (72139) v obsegu 503 m² od ledina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina v gradbeno zemljišče - vaška površina

               Prosilci: Stelzl Otto, Sabidussigasse 4, 9020 Celovec ob Vrbskem jzeru

 

1b/2020: prenamemba dela parcele 852/3, KO Bilčovs (72139) v obsegu 374 m² od gradbeno zemljišče - vaška površina v zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina.

               Prosilci: Stelzl Otto, Sabidussigasse 4, 9020 Celovec ob Vrbskem jzeru

 

1c/2020: prenamemba dela parcele 852/3, KO Bilčovs (72139) v obsegu 310 m² od zelena površina - za kmetijstvo ingozdarstvo določena površina, ledina v zelena površina - vrt

               Prosilci: Stelzl Otto, Sabidussigasse 4, 9020 Celovec ob Vrbskem jzeru

 

2/2020:   prenamemba dela parcele 292/2, KO Bilčovs (72139) v obsegu 520 m² od zelena površina – za kmetijstvo ingozdarstvo določena površina, ledina v gradbeno zemljišče – stanovanjsko področje

               Prosilci: Ruttnig Christian, Kajzaze 39, 9072 Bilčovs

 

3a/2020: prenamemba dela parcele 781/1, KO Bilčovs (72139) v obsegu 1020 m² od zelena površina - za kmetijstvo ingozdarstvo določena površina, ledina v gradbeno zemljišče - vaška površina

               Prosilci: Schellander Johannes, Moščenica 6, 9072 Bilčovs

 

3b/2020: prenamemba dela parcele 437/1, KO Bilčovs (72139) v obsegu 769 m² od gradbeno zemljišče - vaška površina v zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina

               Prosilci: Schellander Johannes, Moščenica 6, 9072 Bilčovs

 

3c/2020: prenamemba dela parcele 238, KO Bilčovs (72139) v obsegu 508 m² od gradbeno zemljišče - vVaška površina v zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina

               Prosilci: Schellander Johannes, Moščenica 6, 9072 Bilčovs


4/2020:   prenamemba dela parcele 34/1, KO Bilčovs (72139) v obsegu 1.111 m² od zelena površina – za kmetijstvo ingozdarstvo določena površina, ledina v gradbeno zemljišče – vaška površina in orenamemba dela parcele 34/2, KO Bilčovs (72139) v obsegu skupno 89 m² od zelena površina – za kmetijstvo ingozdarstvo določena površina, ledina v gradbeno zemljišče – vaška površina

               Prosilci: Hubert Mache, Kneippgasse 33, 9020 Celovec ob Vrbskem jzeru

   

Situacijski načrti o predvidenih spremembah načrta namembnosti površin so na vpogled na občinskem uradu Bilčovs od 21.12.2020 do 18.01.2021 med uradnimi urami.

 

Po določilih § 13 zakona o koroškem občinskem načrtovanju 1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v veljavni verziji ima vsak, ki lahko verodostojno izkazuje upravičen interes,  pravico, da v roku 4 tednov od dneva, ko je bil razglas razobešen, pismeno vloži  pri občinskem uradu Bilčovs utemeljen ugovor proti osnutku načrta namembnosti površin.  Utemeljene ugovore, ki so bili oddani med časom razobešenja, mora občinski svet upoštevati pri obravnavi sprememb načrta namambnosti površin.

župan 

Maierhofer Manfred

   

razobešeno dne: 21.12.2020

sneto dne: 18.01.2020