O D R E D B A

Okrajnega glavarstva Celovec-dežela z dne 13.10.2020, s katero se obvezujejo lastniki/ce psov, da pravilno ravnajo s svojimi psi

 

Po § 69 odst. 4 Koroškega lovskega zakona 2000, LGBl. Nr. 21/2000, v v.v., se odreja za upravni okraj Celovec po razpravi s Kmetijsko in gozdarsko zbornico ter okrajnim lovskim predstojnikom:

  

§1


V zaščito divjadi med časom valjenja in kotenja ali pri taki zasneženosti, ki otežkoča pobeg divjadi, so lastniki psov obvezani, da izven zazidanih površin vodijo svoje pse brez izjeme dan in noč na vrvici ali jih živalim primerno pridržijo.


§2

 

V zaprtih in zazidanih prostorih so vsi/e lastniki/ce psov obvezani/e, da zadržujejo pse tako, da ne morejo narediti škode pri staležu živali.

  

§3

 

Ta uredba ne velja za pse vodnike, službene in rešilne pse in pse za lovsko rabo, če so kot taki označeni (spoznavni), če se uporabljajo za svoje namene in se pri izvajanju svoje naloge začasno ne nahajajo pod nadzorom svojih voditlejev (lastnikov).

Predpis, da morajo biti psi na vrvici, ne velja, kadar inštruktorji/ke registriranih  kinologiških društev, ki so članice  reprezentativnih krovnih organizacij, jemljejo pse s sabo zaradi šolanja na javnih mestih in se z izkaznico lahko legitimirajo kot inštruktorji/ke.


§4

 

Kdor ravna zoper določila te uredbe, naredi upravni prekršek po § 98 odst. 1 cif. 2  Koroškega lovskega zakona 2000 - K-JG, LGBI. št. 21/2000,v v.v.

Upravne prekrške – v kolikor dejanje ni predmet kaznivega dejanja, za katerega so pristojna sodišča -  kaznujejo okrajni upravni organi z denarno kaznijo do  € 1.450,00 in pri oteževalnih okoliščininah, zlasti če nastane pri prekršku lovsko gospodarska škoda ali če je bil storilec že enkrat za isto kaznivo dejanje kaznovan, z denarno kaznijo do € 2.180,00.

  

§5

 

Ta uredba začne veljati 15.11.2020 in velja do vključno 31.07.2021.

  


Za okrajnega glavarja:


Mag. Trötzmüller Michaela.

  • keine Downloads