Wahl_2021

Občinske in županjske volitve

28. februarja 2021 se v Bilčovsu (in vseh drugih koroških občinah) voli občinski svet in župan. Ključni dan za komunalne volitve je bil 26. december 2020. Kdor dopolni na volilni dan 16. življnesko leto in ima svoje stalno bivališče v Bilčovsu in je tudi avstrijski/a ali EU-jevski državljan/ka, lahko odda svoj glas.

Kaj rabite za volitve:

 

Za občinske in županjske volitve 2021 obstaja več možnosti za sigurno oddajo glasu.

Volitve v volilnem lokalu in predčasni volilni dan

Predčasni volilni dan

19. februarja 2021 se vrši od 18 do 20 ure naprej pomaknjeni dan za oddajo glasov  („predvolilni dan“). Na ta dan lahko oddate svoj glas na občinskem uradu Bilčovs neodvisno od Vašega volilnega okoliša.

 

Volilna nedelja

28. februarja 2021 lahko oddate svoj glas

v volilnem okolišu I Bilčovs – občinski urad 9072 Bilčovs 33,

od 07.30 do 16.00 ure in v

 

volilnem okolišu II Zgornja vesca – gostilna Spitzer, Koviče 13,

od 07.30 do 15.00 ure.

       

Volitve z volilno karto

Mnogo Bilčovščank in Bilčovščanov so pri prihodnjih občinskih in županjskih volitvah v skrbeh z ozirom na možno nevarnost okužbe s Covid.

Zaradi pandemije Vas bi radi še posebej povabili, da že sedaj zaprosite za volilno karto, da lahko oddate svoj glas varno od doma. Prednost: ni Vam treba obiskati nobenega volilnega lokala in izognete se zbiranju ljudi.

Zaprosite lahko online, pismeno ali osebno na občinskem uradu (izkaznica o identiteti). Prošnje po telefonu NISO možne!

Online (do 24.02.2021)

Od takoj naprej lahko oddate prošno za volilno karto pod www.wahlkartenantrag.at.

 

Pismeno (do 24.02.2021)

Po pošti prejmete začetek februarja 2021 zakonsko predpisano obvestilno karto. Pismeno vrnite naročilno karto na občinski urad, potem prejmete poslano volilno karto po pošti.

 

Osebno (do 26.02.2021)

Od 8. februarja 2021 naprej prejmete na osebno prošnjo volilno karto direktno na občinskem uradu. Ko pridete po volilni karto osebno na občinski urad, lahko takoj nato direktno volite –volilna kabina in volilna skrinja stojita na razpolago.

Odpiračni časi:

ponedeljek - sreda:     07.30 – 16.00 ure

četrtrek:                     07.30 – 17.30 ure

petek:                          07.30 – 13.00 ure

 

Osebne prošnje je možno staviti na volilnem uradu do 26. februarja 2021 (12. ure).

 

POZOR!

Prošnje:

Prošnjo za volilno karto mora staviti volilec/ka sam/a..

Prošnje za volilno karto po telefonu niso možne! Prošnje za svojce (zakonski partner, vzgojni upravičenci, etc.) nikdar niso možne!

Dvig:

Ampak: volilno karto, za katero je pismeno zaprosil/a volilec/volilka, lahko pride iskat s predložitvijo  pooblastila tudi tretja oseba.

Volilna karta mora dospeti na vsak način do  28. februarja 2021 do trenutka zaprtja volilnega lokala (snajkasneje 16:00 ure, občinski urad Bilčovs) pri občinski volilni oblasti. Volilna karta pa se na volilni dan tudi lahko odda v bilčovških volilnih lokalih – vsak volilni  je lokal za volilne karte!

Volilna pravica je vezana na volilno karto. Pri izgubi občina volilne karte ne more nadomestiti.