Odredba - gozdni požar

O D R E D B A

 

Okrajno glavarstvo Celovec-dežela odreja po § 41 odst. 1 v povezavi s § 170 odst. 1 Zakona o gozdarstvu 1975, BGBl. št. 440, v v.v., sledeče ukrepe za preprečevanje  gozdnih požarov:

 

§ 1

Z ozirom na  prevladujočo ekstremno sušo, ki je izrazito ugodna za nastanke in  širjenje gozdnih požarov, se od takoj naprej prepoveduje na celotnem gozdnem območju  okraja Celovec-dežela kakor tudi v njegovem ogroženem področju  (t.p. vse blizu gozda ležeče površine brez ozira na vsakokratne kulturne zvrsti) vsako vžiganje ognja, kakor tudi  vžiganje ali sproženje  pirotehničnih predmetov vseh vrst. Prav tako je v gozdnem območju in tudi v njegovem ogoženem področju prepovedano odmetavanje  gorečih  ali  tlečih predmetov (kot  vžigalice in cigarete) ter steklenic in glaževin (učinek zbiralne leče).

 

§ 2

Prekoračitev te odredbe se kaznuje po  § 174 odst. 1 lit. a Z 17 Zakona o gozdarstvu 1975, BGBl. št. 440, v v.v., z denarno kaznijo do € 7.270,00 ali z zaporno kaznijo  do štiri tednov.

 

Za okrajnega glavarja:

 

Mag. Trötzmüller Michaela