Občina Bilčovs via WhatsAPP

Drage Bilčovščanke,  dragi Bilčovščani! Draga mladina!

Od takoj naprej smo za Vas dosegljivi tudi preko WhatsApp. Pošljite nam Vaše potrebe, želje in podbude  in poročajte nam nekomplicirano preko  WhatsApp.

Mi Vas informioramo o novostih iz Bilčovsa in na Vaš handy prejemate hitro vse poštne pošiljke in občinski list.

Kaj morate za to storiti?

 

Pošljite eno od sledečih sporočil na občinsko mobilno telefonsko številko: 0664/ 88 35 99 10 für:

#Alarm                 diverzna sporočila o počenih vodovodih, zaprtju cest, etc

#občinski list      vse najave alarmov  kakor občinski list vsaka 2 meseca

#Newsletter      vse najave alarmov kakor tudi občinski list in  poštne pošiljke občine

#Bilčovs             vse najave alarmov, razglase občine  in izbrana sporočila društev, ki se stavljajo občini na razpolago

 

Nadaljnje važna kratka povelja:

#Kontaktinfo                     to nam dovoljuje, da shranimo Vašo številko z Vašim imenom, da Vas lahko kontaktiramo pri razdnih zadevah.

#brisati                                Iz pomnilnika občinskega mobilnega telefona se zbrišejo vse informacije k Vaši številki.

 

Nadaljnje informacije in nadaljnja kratka povelja prejmete  na spletu pod www.ludmannsdorf.at/whatsapp ali s kratkim poveljem „#?“

 

Posredovane vsebine obdelujejo občinski/e sodelavci/ke v uradnih urah, zato lahko traja do naslednjega delovnega dne, ko prejmete odgovor. Telefinski klic na občinsko mobilno številko Vas avtomatično poveže z občinskim uradom.

 

Pozor: Prosimo, zavedajte se, katere podatke nam posredujete preko WhatsApp. Priporočamo, da nam tudi še v prihodnje posredujete senzibilne podatke, predvsem dokumente, osebno  na uradu ali  pošljete šifrirano preko e-maila, v kolikor je potrebna samo kopija.