noviceHier finden Sie die aktuellen News und Events der Gemeinde. Ebenfalls stehen alle Hauswürfe und Ausgaben der Gemeindezeitung als Download zur Verfügung.

News

seja občinskega sveta

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v sredo, dne 12. avgusta 2020 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

odklonitev Praznik krompirja 2020

Odredba - gozdni požar

Rezultati usmerjevalne skupine „Klub Zadruga“