družinam naklonjena občina

„Die Familie ist die wichtigste Säule in unserem Leben, sie bietet uns Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Liebe!“

Unsere Aufgabe ist es, den Familien in Ludmannsdorf/Bilčovs ein Umfeld zu bieten, in dem sie gerne leben und glücklich sein können. 


Štart za osnovni certifikat  

 

Posebej za to ustanovljena projektna skupina je projekt „družinam prijazna občina“ podpirala skozi celo leto z velikim  angažmejem in aktivno sodelovala pri posameznih procesnih  potekih.

Skupno  26 članov projektne skupine je kot prvi ukrep eruiralo in pismeno zabeležilo  dejansko stanje  vseh v naši občini  že obstoječih družinskih in otrokom prijaznih  ukrepih.

Dejansko stanje Vam je za informacijo na razpolago na našem spletu  www.ludmannsdorf.gv.at (pod rubriko „o občini“).

V naslednjem koraku so bili/e naprošeni/e vsi/e občani/ke, da sporočijo svoje želje, ideje in pobude s pomočjo  posebej za to izdelanega vprašalnika pod motom „Sodeluj!“.

Iz te idejne  raznovrstnosti so bile narejene projektne skupine pod vodstvom  firme Quantum, gospe mag. Marije Bogensberger, ki so izdelale 27 planskih ukrepov in jih razporedile po prioritetah. Tudi ta obdelava vprašalnikov  kakor tudi načrt planskih ukrepov Vam je od sedaj naprej na razpolago na našem občinskem spletu.

Občinski svet je na svoji seji dne 28. marca 2017 od skupaj 28 planskih ukrepov soglasno sklenil uresničitev sledečih  projektov: 

  1. Bilčovški  družinski in  igralni popoldan
  2. Prirejanje otroških boljšjih trgov  
  3. Otroška slikarska šola  s slikarskim spremstvom za otroke od 6-10 let
  4. „Ne hodi proč – kupuj doma!“
  5. Izdajanje/prodaja kart za ribolov na občinskem uradu                                                                       

V naslednji  procesni fazi bo te projekte preveril eksterni izvedenec in potem dobi občina podeljen osnovni certifikat kot „družinam prijazna občina“. Projekti se morajo izvesti v  3 letih, za kar so izrekli  spet projektna skupina in člani  odbora za družine  svoje aktivno sodelovanje  in podporo. Na tem mestu izrekamo posebno zahvalo sodelavcem in sodelavkam!

Vabimo vse občane in občanke, da se poslužijo projektnih ponudb!

Downloads

Das könnte Sie interessieren

Selbstschutz für Mädchen und Frauen

10 Steuertipps für Familien