zdrava občina
Zdravo občino vodi od maja  2015 naprej podžupanja  mag.a Augustine Gasser.Kaj je "Zdrava občina"?


"Zdrava občina" je iniciativa za regionalno zdravstveno pospeševanje na Koroškem, pri kateri sodeluje med tem že 110 občin.

Zdravo občino vodi od maja  2015 naprej podžupanja  mag.a Augustine Gasser.

  

Ena najvažnejših nalog javnega zdravstvenega sistema je ustvarjanje optimalnih okvirnih pogojev za vzdrževanje, zboljšanje in pospeševanje zdravja prebivalstva.

Ker se nahajajo  vzročne korenine  številnih bolezni v individualnih  življenskih situacijah, je treba zečeti tam, kjer ljudje živijo. Zato je tako važna preventiva in pospeševanje zdravja na  regionalni  ravni. V okviru iniciative „Zdrava občina“ se že leta uspešno izvaja zdravstveno pospeševanje  na občinski ravni s ciljem, da se zdravstveno delo na Koroškem orientira na potrebah in ciljnih skupinah z ozirom na regionalne posebnosti in ugotovljene oskrbovalne vrzeli.

Zdravstveno pospeševanje ni samo investicija v življensko kvaliteto koroškega prebivalstva, temveč tudi edina možnost, da se zajezijo  eksplodirajoči stroški v zdravstvu. Vsak Evro, ki se sedaj investira, prinaša pozneje velike prihranke.

Vzdrževanje zdravja in življenske moči


Ključ za zdravje leži predvsem v vsakdanu. Tukaj vsak dan – zavestno ali podzavestno – odločamo v prid ali proti našemu zdravju. Velikokrat stojijo vsakodnevni interesi, kot n.pr.  poklicni cilji, konzumno mišljenje ali oblikovanje prostega časa v konfliktu z življenskim načinom, ki bi pospeševal zdravje.

Da se zdravstveno zavedno mišljenje in delovanje močno zasidra v naši življenski drži, je važno, da pridemo v različnih vsakodnevnih  področjih  - doma, v šoli, na delvnem mestu, v prostem času etc. - stalno v stik z „zdravimi“ idejami in ukrepi.
Iniciativa „Zdrava občina “ hoče z inovativnimi ukrepi za zdravstveno pospeševanje in preventivo trajno stopnjevati življensko kvaliteto in dobro počutje prebivalstva. Cilj je povečanje življenske kvalitete in ne asketsko življenje. Prebivalci naj se usposabljajo za aktivno in  socialno družbeno angažiranje za zdravstveno pospeševanje, za oblikovanje zdravih življenjskih pogojev in za socialno samopomoč.
Vsak posamezen občan je prisrčno povabljen, da sodeluje pri „Zdravi občini“, ki jo sooskrbujejo sodelavke društva  Zdrava dežela Koroška. Informacije prejmete na občinskem uradu.

Cilji iniciative „Zdrava občina“

 • Ustvarjanje okvirnih pogojev za zdravstveno pospeševanje

Občina stavlja na razpolago vsako leto  potrebni budžet za delo pri zdravstvenem pospeševanju in   nudi organizacijsko pomoč. Za sodelovanje pri delovnem krožku „Zdrava občina“ so pozvana vsa društva, organizacije in tudi vsi posamezniki. Važna je prepletenost vseh ponudnikov zdravstvenih aktivnosti na licu mesta.

 • Po poizvedovanju dejanskega stanja se ugotovijo potrebe. Na podlagi tega sledi načertovanje ukrepov. Razvoj „Zdrave občine“ se dokumentira in evaluira.
 • Izvedba zdravstveno pospeševalnih ukrepov

Vedenjska prevencija – sprememba življenjskega stila
Vedenjska prevencija se začne pri posameznemu človeku. Pozitivno je traba vplivati na zadržanje občinskega prebivalstva (njihov življenski stil),n.pr. prehrambene in gibalne navade, kajenje, konzumiranje alkohola, ravnaje s stresom.
Vedenjska prevencija – sprememba življenjskih pogojev
Vedenjska prevencija se začne tudi pri strukturah. Gre za to, da se oblikujejo življenski pogoji (n.pr. otroški vrtec, šola, delovno mesto, občina v celoti itd.) za ljudi tako, da lahko zdravo živijo. Važno je tudi, da prizadeti občani pri oblikovanju lahko sodelujejo.

termini

Omizje za negujoče svojce v 19.00 uri v izobraćevalnem centru - BLIB:
12.05.2020
09.06.2020


 Tekoči projekti: COVID-19


Omizje za negujoče svojce


Negujoči svojci prevzemajo nase velikorat velika psihična in fizična bremena, da omogočijo nege potrebnim družinskim članom življenje v domačem okolju.

V smislu podpore v tej težki vsakodnevni situaciji nudi „Omizje za negujoče svojce“  možnost za izmenjavo izkušenj in informacij.

Tematizirajio se problemi pri negi na domu, izmenjavajo se izkušnje  in posredujejo se strokovne informacije za to dejavnost. Ta podporna dejavnost naj olajša oz. zboljša nego in oskrbovanje in naj zmanjša telesne in duševne obremenitve, ki pri tem delu nastajajo.

Pri teh srečanjih med udeleženkami in diplomirano zdravstveno in bolniško sestro (DGKS) ne ostane zgolj pri izmenjavi izkušenj. Tudi osebne in strokovne zadeve se tematizirajo ob upoštevanju potreb negujočih svojcev.

Izkoristite priložnost sodelovanja v skupnosti somišljenink, kjer se lahko zaupate soudeleženkam, kjer lahko izpovete misli in čustva, ki vas težijo, kjer se razbremenite. Profitirajte ena od druge, kajti izmenjava izkušenj lahko veliko pomaga v novih negotovih situacijah.

Omizje za negujoče svojce vodi Elfi Filipitsch: Tel.: 04228/2984 ali 0664/73 70 12 57

termini na 19.00 uri v ljudska šola.

Zdrava družina


Pospeševanje zdravja je važno družbeno politično hotenje. Zdravje je prečna materija, ki jo po SZO (Svetovna zdravstvena organizacija) vzdržujejo vse politične ravni.

Na razvoj človeka, vključno njegovega zdravja in njegovega dobrega počutja, odločilno vpliva družina. Kot „Zdrava občina“ moremo in hočemo prispevati k temu tudi svoj delež.

Dežela Koroška je začela lani pod motom „Zdravje se začne v družini“ z akcijo „Zdrava družina“.  

Projekt „Življenjski svet družina“ se je ustanovil po nalogu zdravstvene referentke namestnice deželnega glavarja  dr. Beate Prettner na področju zdravstvenega pospeševanja in preprečevanja bolezni z iniciativo „Zdrava občina“ pri Koroškem zdravstvenem fondu (KGF). Odobrila ga je komisija za uravnavanje deželnih ciljev. Za izvedbo projekta daje Koroški zdravstveni fond (KGF) na razpolago finančna sredstva za 30 „Zdravih občin“. Projektni štart je bil maja 2015 in zaključek bo maja 2017.

S projektom „Življenjski svet družina“ se zasleduje cilj, da se posebej ojačijo družine, ampak tudi posamezni družinski člani kakor tudi njihovo okolje.

Pri tej iniciativi sodeluje  tudi „Zdrava občina“ Bilčovs/Ludmannsdorf.

Skupno s člani/cami delovnega krožka „Zdrava občina“ in spremljevalci/kami Zdrave dežele Koroške  se je izdelal plan ukrepov pod motom „Zdrava prehrana in zdravo organiziranje prostega časa družine“ kot projektno težišče  „Zdrave družine“.

Cilji: še posebej naj se ojačijo družine, ampak tudi posamezni družinski člani kakor tudi njihovo okolje! Obstoječi resursi in ponudbe naj se integrirajo v težiščno načrtovanje „Zdrava družina“ in prilagodijo naj se potrebščinam kakor tudi na potrebam družin v Bilčovsu. Načrtovalni workshop je prikazal, da se naj postavi ospredje predvsem „Zdrava prehrana in zdravo oblikovanje prostega časa družine  “!

Občina Bilčovs je od leta 2002 članica pri združenju „Zdrava občina“


Občinski svet občine Bilčovs je sklenil svoj pristop k zadruženju „Zdrava občina“ novembra 2002.

Začetna prireditev je bila novembra 2003 pod motom „Zdravje ni vse – ampak brez zdravja je vse nič“.

  

Pri prazniku sončnic je deželni svetnik odlikoval Bilčovs

15. septembra 2007 je pri prazniku sončnic izkoristil zdravstveni referent Wolfgang Schantl priliko in odlikoval Bilčovs z nazivom "Zdrava občina". Na krajevni veselici gasilcev sta žareči od veselja sprejeli odlikovanje županja Stefanie Quantschnig in voditeljica delovnega krožka "Zdrava občina"- Christine Gaschler-Andreasch.

Pristop k iniciativi "Zdrava občina" društva "Zdrava dežela Koroška" se je za Bilčovs že več kot splačal. V prvih petih letih včlanjenosti so se izvedli na področju zdravstvene preventive številni projekti in iniciative. S projektnimi težišči kot „gibanje“, „prehrana“, „brez kajenja v poletje“, „mladinska zaščita“, „omizje za negujoče svojce“ so se uspešno izvedli številni projekti. 

V zastopstvu za komuno sta zato 15.9.2007 odlikovala s tablo "Zdrava občina“ zdravstveni referent DS Wolfgang Schantl in Franz Wutte, predstavnik društva "Zdrava dežela Koroška", županjo Stefanie Quantschnig in vodjo delovnega krožka Christine Gaschler-Andreasch.
"Bilčovs je šele deveta občina, ki izpolnjuje kriterije za to odlikovanje. To še posebej vrednoti to odlikovanje“, se je pri predaji veselil Schantl.

Downloads

 • keine Downloads
 • Aktionen für eure Gesundheit

  Bouldranje
  Bouldranje pomeni plezanje brez vrvi in pasu v odskočni višini na mehko blazino.

  Ansprechpartner: In der BoulderGarage in St. Johann / Šentjanž
  https://www.facebook.com/bouldergarage

  Bouldranje je malo drugačen način treninga za fitnes:  igraje se trenirajo plezalne tehnike, moč, koordinacija in gibljivost!

  Bouldranje za mladino in malde odrasle se ponuja od novembra 2015 naprej  v ponedeljkih od 19:00-20:00 ure v dvorani za  bouldranje v Šentjanžu.

  Tečaj vodi trenerka za plezanje  Manuela Mak. Manuela Mak je začela 1983 s športnim plezanjem, torej v času, ko plezanje za ženske še ni bilo preveč popularno. Ta strast jio je vodila dolgo let in je še danes prisotna. S tem ji je uspelo, da je prišla do dosežkov, ki imajo še danes svojo veljavo ( veliko poti s težavno stopnjo 8a)

  Wirbelsäulengymnastik


  Inhalt: Kräftigung der schwachen- und Dehnung der verkürzten Muskeln, Mobilisierung der Gelenke, Verbesserung der Kraftausdauer, Erlernung der richtigen Atmung.

  ie  Kursreihe „Wirbelsäulengymnastik für Frauen und Männer“ startete am 11.11. 2015. Geleitet wird die Kursreihe von Andrea Mokoru und findet mittwochs von 18:00-19:00 im Turnsaal der Volksschule Ludmannsdorf statt. Andrea Mokoru ist Physiotherapeutin U ANDREA, hat eine eigene Praxis in Ludmannsdorf, sie ist Zumba Instruktorin, Pilates Trainerin, Nordic Walking Instruktorin, Dipl. Fitness- und Gesundheitstrainer (In Ausbildung) und Trainerin bei 90 Tage Wunschgewicht.

   

  Die erste Kursreihe (10 Einheiten), die am 11.11.2015 startete, endete am 03.02.2016. 30 gesundheitsbewusste Frauen und Männer nahmen beim ersten Kurs teil.

  Die Kursreihe wurde zur Gänze über den Kärntner Gesundheitsfond finanziert.

   

  Die nächste Kursreihe (10 Einheiten) startet im Frühjahr 2019.  Neuanmeldungen und Neueinstieg sind möglich.

  Kurszeit: mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr;

  Kursort:  Turnsaal der Ludmannsdorfer Volksschule;

  Kursbeitrag: € 20,--

  Od vsega začetka pravilno jesti


  12. novembra 2015 se je vršil v okviru Srečanja malčkov pod motom „Od vsega začetka pravilno jesti“ workshop na temo „Ob vsega začetka pravilna prehrana – prehrambena priporočila za eno- do triletne otroke“.

  „Sedaj jem z velikimi“!

   

  Razvoj malih otrok je fascinanten in vsak dan se otroci naučijo nekaj novega. V tej razvojni fazi naj je na mizi tudi zdrava jed in pijača, da otroci ne bodo postali ljudje, ki nočejo zelenjave, temveč pravi vitaminski gurmeji.

  Ravno v tej fazi se poraja tudi pri starših mnogo vprašanj:

  • Iz katerih živil naj je sestavljena zdrava in izravnana prehrana v prvih življenskih letih mojega otroka?
   • Koliko in kaj rabi moj otrok v prvih treh letih  ?
   • Katere pijače so za mojega otroka primerne in zdrave?
   • Koliko porcij zelenjave potrebuje moj otrok?

  Odgovore na ta vprašanja je nudila Katja Winkler pri predavanju o prehrani „Prehrana eno- do triletnih otrok“.

  Dietologinja gospa Katja Winkler je z zelo zanimivimi podlagami in  kompetentnimi navodili dobro obdelala vse  prehrambene teme in s srcem in občutkom vodila skupni pogovor z otroci  prosto pod motom: „Sedaj jem z velikimi“.