Gradnja in urejanje prostora


1. Zazidalni načrt (BPI) za občinsko območje:
2. Načrt namembnosti površin (FläWi):


KAGIS3. Krajevni razvojni koncept (ÖEK):
4. Naselitveni centri: