kanalizacijsko omrežje

Čistilni napravi za odplake v Velinji vasi in v Želučah

Občina Bilčovs čisti svoje  odplake  v čistilnih napravah „ARA Velinja vas“ (3.000 prebivalcev) in „ARA Želuče“ (124 prebivalcev)
Paralelno z gradnjo kanalizacije se je saniralo oz.položilo  na novo  tudi vovovodno omrežje. 
V času med 2003 in 2015 je bilo v naši občini skupno položenih
50.313,19 tekm kanalizacijskih cevi,
15 postaj s črpalkami,
601 hišnih priključkov
169 priključkov zemljišč.

Dosedanji  Investicisjki stroški za gradbene odseke 01 do 05 znašajo  € 9,938 milijonov

Oskrbnik čistilne naprave: Franz Potocnik (0664/1485849)
Namestnik oskrbnika čistilne naprave: Alfred Schellander (0664/5441312)

Ne napeljujte površinskih voda (vodo s strehe) v kanal!

Po določilih dežele Koroške je napeljevanje površinskih voda (voda s strehe - deževnica) v kanalizacijo prepovedana!
Prosimo, da se teh predpisov držite!


Das WC ist kein Abfalleimer!

Nepremišljeno odstranjevanje
Veliko snovi, ki se nepazljivo odstranjuje preko WC-ja, pomivalnega ali umivalnega korita, povzroča velike težave pri čiščenju odplak. Te snovi ne onesnažujejo samo odplake preko normalne mere, temveč uničujejo tudi uravnovešenost čistilne naprave. Dodatno povzročajo nanašanja in zamašitve v kanalizaciji visoke stroške za vzdrževanje in sanacijo .V čistilni napravi v Velinji vasi se izločuje iz odplak vsako leto pribl. 100 ton trdnih snovi, ki jih ni možno čistiti.