oskrba s toplo vodo Bilčovs

Oskrba s pitno vodno je gotovo ena naših  najvažnejše potreb.

Tako vodne zadruge kakor tudi zasebni lastniki vrelcev razpolagajo z zadostnimi rezervami in trenutno je  tudi vodnatost občinske mreže zadostna.
Delamo na tem,  da zajamemo nove izvire oz. da jih pridobimo za občinsko omrežje in stem dolgoročno zasiguramo obstoječe potrebe.

Občinsko omrežje za pitno vodo zajema trenutno 4 izvire z vodnatostjo pribl.  7,5 litrov/sekundo in ima 2 stolpna rezervoarja (sprejemljivost 200m³ in 100 m³).

350 hiš z glavnimi števci prejema našo občinsko vodo.