Klimabündnis

Podnebno zavezništvo „ Klimabündnis“ je globalno partnerstvo v zaščito svetovnega podnebja med 1.600 mesti in občinami v 16 evropskih državah in  indigenimi ljudstvi amaconskih pokrajin tropskega deževnega gozda. Skupni cilj je redukcija emisije toplogrednih plinov– v prvi vrsti ogljikovega  dioksida (CO2) – in zaustavljanje napredovanja segrevanja zemlje.
Klimabündnis ima samo na Koroškem za partnerje že 57 občin, 26 podjetij, 7 šol kakor tudi Krško škofijo.

Zakaj obstaja podnebno zavezništvo?
Toplogredni efekt je glavni vzrok za že opazno spremembo podnebja. Stopnjuje se s kopičenjem mikoelementov v atmosferi, predvsem ogljikovega  dioksida. V glavnem sta zato odgovorna dva faktorja: zgorevanje ogromnih količin fosilnih goriv za pridobivanje energije in za  motorizirani promet v industrijskih državah; napredovanje uničevanja tropskih deževnih gozdov za eksporte kmetijstva, industrije, elektrarn, rudarstva in pridobivanje tropskega lesa.

Podnebno zavezništvo v Avstriji
Podnebno zavezništvo Evropa je nastalo na podlagi omenjenih globalnih povezav. V Avstriji sestavljajo podnebno zavezništvo „Klimabündnis“ občine in mesta, vse zvezne dežele, šole, podjetja in  COICA, to je združenje indijanskih organizacij v amaconskem prostoru.

Cilji  podnebneg zavezništva „Klimabündnis“:
Zavezniški partnerji so si zastavili cilj, da ukrepajo za ohranitev zemeljske atmosfere. Pridružene občine se obvezujejo, da bodo

  • reducirale emisijo toplogrednih plinov (predvsem CO2) do leta 2010 za50%,
  • ukinile uporabo  tropskegag lesa , FCKW, H-FCKW in H-FKW
  • podpirale indijanske partnerje v Amaconiji pri njihovih prizadevanjih za ohranitev njihovega načina življenja in deževnega gozda.

K spletu:
http://www.klimabuendnis.at