pobratena občina

Občini Bilčovs/Ludmannsdorf & Repentabor/Monrupino (Italija) sta v soboto, dne 5.maja 2007 v avli ljudske šole Bilčovs podpisali listino pobratenja.
Pobratenje, ki  je bilo s podpisom listin 05.05.2007 zapečateno, je občina Bilčovs sklenila na seji občinskega sveta dne 27.04.2007 (svečanosti v Repentabru so se vršile 21.04.2007).  
Občini Bilčovs-Ludmannsdorf in Repentabor-Monrupino se obvezujeta, da  bosta vzpostavili in gojili stalne odnose med prebivalstvom, društvi in organizacijami ter upravama.Cilj tega pobratenja je boljše skupno sožitje, uspešno sodelovanje, doživljanje načrtovane skupne bodočnosti in skupno spoznavanje enakosti obeh skupin z gotovostjo, da je postala evropska dimenzija neopustljiv element v našem zasebnem in družbenem življenju.  
Zakulisje:
Leta 2004 je zvezna svetnica in občanka občine Bilčovs gospa Ana Blatnik povabila županje in župane občin onstran Karavank v Sloveniji in Italiji na srečanje v smislu evropske ideje na srečanje v občino Bilčovs. Na tem srečanju so se zastopniki občina Bilčovs spoznali z županom občine Repentabor, gospodom Aleksijem Križmanom.
Tu se je rodila ideja, da se pospešuje kulturna in gospodarska izmenjava izkušenj, da se spoznajo in zbližajo občani obeh občin in da se raziščejo strukture in organizacija občinske uprave obeh občin. Nadaljnja motivacija tega pobratenja je dvojezičnost obeh občin: Bilčovs/Ludmannsdorf  z nemškim in slovenskim in Repentabor/Monrupino z italjanskim in slovenskim jezikom.

S tem združenjem pride do povezave med državami Avstrija, Slovenija in Italija.
Občini Bilčovs/Ludmannsdorf  in Repentabor/Monrupino se ubadata s sličnimi strukturalnimi problemi. V obeh občinah je malo delovnih mest oz. podjetij.
Sodelovanje in izmenjava izkušenj temeljitva v bistvu na teh skupnih značilnostih (preprečevanje odseljevanja). Nadalje je načrtovana izmenjava šolarjev obeh ljudskih šol.

Homepage- Repentabor