cerkve

Podružnična cerkev sv.Helene

Cerkev se prvič omenja leta 1541. Cerkev je prostorna zgradba in ima eno ladjo iz časa pozne gotike. Prvotno je bila cerkev po vsej verjetnosti v lasti cistercijanskega samostana v Vetrinju. Danes je cerkev podružnica župnije Bilčovs.

Sv. Helena:
mati prvega krščanskega cesarja Konstantina, živela je v 3. stoletju.


k spletni strani zupnišča

Župnijska cerkev sv. Jakoba st.

Prvič omenjena leta 1370 kot podružnična cerkev Kotmare vasi, od leta 1784 je samostojna župnija. Prvotna romanska zgradba je bila razširjena v gotiki. Vsa dela v cerkvi nosijo letnico.  Poznogotski Kristus ob bičarskem stebru je najstarejša skulptura. Cerkev stoji na evropski Jakobovi romarski poti, ki vodi v Santiago di Compostella.
Svl. Jakob st.:
apostol, zavetnik romarjev in pohodnikov

k spletni strani zupnišča

Podružnična cerkev sv. Lenarta


Zgrajena 1638, po pisnem izročilu iz leta 1567 je stala njena predhodnica na južni strani Drave.
Majhna cerkev z eno ladjo. Cerkev v Želučah je podružnica župnije Bilčovs.
Slike s prizori "Smrt sv. Franca Ksaverja" in “Sv. Anton puščavnik" so delo akademskega slikarja Petra Markoviča iz Rožeka (1890), sliko sv. Krištofa na zunanjem zidu pa je naslikal domači umetnik Franc Jerina iz Trebinje (1950).

k spletni strani zupnišča

Podružnična cerkev sv. Petra in sv. Pavla

Cerkev se prvič omenja leta 1469. Poznogotska zgradba z mogočnim vežnim stolpom iz leta 1889 in baročno notranjo opremo. Zanimiv je poznogotski rezljani kip sv. Petra in izvirna poslikava notranjščine. Cerkev v Velinji vasi je podružnica župnije Bilčovs.
Sv. Peter in Paul:
najpomembnejša apostola, ki sta sledila Kristusu.  
k spletni strani zupnišča

Podružnična cerkev sv. Lucije in sv. Ruperta

Cerkev se prvič omenja leta 1272 kot podružnična cerkev župnije Hodiše. Opat cistercijanskega samostana v Vetrinju je leta 1775 namesto stare cerkve zgradil novo v preprostem baročnem slogu. Cerkev na Gori je od leta 1784 dalje podružnica župnije Šentilj.

Sv. Lucia:
zavetnica vida, mučenka iz Sicilije iz konca 3. stoletja.
Sv. Rupert:
zavetnik rudarjev in solinarjev, škof v Wormsu, ustanovitelj opatije St. Peter v Salzburgu ob koncu 7. stoletja.