seja občinskega sveta

Zapisniki o javnih sejah občinskega sveta

 

Opozorila po Koroškem splošnem občinskem redu (K-AGO) § 45 odst. 6 v.v.verz.. o objavi zapisnikov javnih sej občinskega sveta na internetni (homepage) strani občine Bilčovs.

 

  • Na internetni strani objavljeni zapisniki ne vsebujejo vseh vsebin javnih sej občinskega sveta, temveč kakor je določeno v  § 45 odst. 6 K-AGO, sklenjene sklepe z njihovim besedilom in izide glasovanja.

 

  • Zapisniki javnih sej občinskega sveta se objavijo šele po podpisu  podpisnika, ki je bil za to določen od občinskega sveta,  na internetni strani (homepage) očine Bilčovs.

 

  • Zapisniki o nejavnih sejah občinskega sveta so zavezani zavarovanju tajnosti in se ne smejo objavljati.

 

  • Seje  občinskega predstojništva in odborov po določilih K-AGO niso javne in se pravtako ne smejo objavljati.

 

  • Vsaka oseba ima v času uradnih ur, ki so določene za sprejemanja strank, pravico do vpogleda v dokončne zapisnike javnih sej občinskega sveta. Zapisnike lahko prepisuje in jih za povračilo stroškov tudi lahko kopira.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015