uprava

Občinska uprava

Pojmujemo se kot tim, ki se prizadeva za želje in potrebe vseh občank in občanov.

  • Prijazna postrežba in atmosfera
  • Informacije in svetovanja  na najrazličnejših področjih
  • Vaše zadeve opravljamo eficientno in centralno na enem mestu brez dolgega čakanja.

 

O B J A VA

župana občine bilčovs z dne 20.01.2020, štev.: 010/2020 s katero se določajo po § 13 Splošnega zakona o upravnih postopkih 1991, BGBl. št. 51/1991 v v.v.. naslovi za pismene vložitve, uradne ure in čase za sprejemanje strank.


§ 1
Naslovi


Za vložitve pravnomočnih pismenih predlogov po § 13 AVG pri občini Bilčovs so na voljo sledeči naslovi:

(1)  vložitev dokumentov po pošti:
občnski urad
9072 Bilčovs 33

(2)  vložitev dokumentov po telefaxu: 
+43 (0) 4228/ 2220 – 20

(3)  vložitev dokumentov po e-mailu:
Ludmannsdorf@ktn.gde.at
Posamezen e-mail ne sme preseči velikost datoteke od 10 MB.


§ 2
Uradne ure & sprejemanje strank


Uradne ure in časi za sprejemanje strank se določijo po § 13 odst. 5 kot sledi:

(1) Uradne ure:
od ponedeljka do srede: 07.30 - 16.00 ure
v četertkih :     07.30 - 17.30 ure
v petkih:     07.30 - 13.00 ure 
(izvzemši zakonite petke in 24.12 ter 31.12)

(2) Sprejemanje strank:
ponedeljek in sredah: 07.30 - 12.00 ure
v torkih: 07.30 - 16.00 ure
v četrtkih:   07.30 - 17.30 ure
v petkih:   07.30 - 13.00 ure
in po dogovu!
(izvzemši zakonite petke in 24.12 ter 31.12)


§ 3
Začetek veljavnosti

Ta objava začne veljati takoj.


župan

Manfred Maierhofer

  • keine Downloads