urad za najdene stvari

Zgubljeno hitro dobiti nazaj Občina Bilčovs vodi moderen online-najdbeni servis.

Vsako leto se po vsej Avstriji zgubi na tisoče predmetov v busih, pri nakupovanju v centrih  ali pri nepazljivem ravnanju.
Veliko teh predmetov se potem ne najde, ker se ne več, kdaj  se je z njimi ravnalo ali ker velja prepričanje, da se predmet itak ne bo več pojavil. Da se olajša iskanje zgubljenih premetov in se izkoristi čim širši spekter možnosti, se je uredila online-platforma, ki navaja izgube in najdbe po vsej Avstriji.

www.fundamt.gv.at: ljudski servis 24 ur na dan Tudi občina Bilčovs je pred kratkim postala koristnik  najdbenega servisa www.fundamt.gv.at. Najdeni predmeti se elektronsko zajemajo in vsak jih lahko išče na internetu pod www.fundamt.gv.at
Prednosti na prvi pogled
• Hitro lahko najdemo izgubljene predmete. V uradu za najdene predmete zajete stvari se takoj lahko odpokličejo online. 
• Preprečevanje nepotrebnih uradnih poti 
• Obširne možnosti iskanja po diverznih kriterijih 
• Pri iskanju se upoštevajo vse sodelujoče regije in podjetja  
• Razvrščanje rezultatov iskanja po verjetnosti zadetkov 
• Online postavitev najave izgube, ki se avtomatično upošteva pri novih  najdenih predmetih. Pri zadetku se lastnik obvesti. 
Vseavstrijsko omrežje uradov za najdene predmete
Online-iskanje zgubljenih predmetov ni omejeno samo na domačo občino. www.fundamt.gv.at je vseavtsrijsko omrežje uradov za najdene predmete. 3,5 mio. občanom v številnih mestih in občinah je to že v korist. Tudi če ne vemo točno, kje smo kak premet zgubili ali kje ga je najditelj oddal,  ga lahko iščemo na www.fundamt.gv.at.


Razen tega je seveda možno, da si pustimo izstaviti prijavo izgube, kar je posebno važno pri izgubi kake izkaznice (izkaznica za proste vožnje šolarjev ali vozniško doovljenje)