matični urad

Na matičnem uradu se obdeluje poleg porok še sledeče: 
• rojstva
• smrti
• sprememba imen
Zapisi se beležijo v matičnih knjigah (knjiga rojstev, matična knjiga porok,  matična knjiga umrlih).
poroke
Za poroke je na razpolago velika sejna soba (za največ 50 oseb). Z dodatno dajatvijo so možne poroke tudi izven delovnega časa in po možnosti tudi izven matičnega urada. 

Rosi Stelzl

Funktion: Amtsleitung-Stv., Buchhaltung, Standesbeamtin
E-Mail: rosi.stelzl@ktn.gde.at

Mag.a (FH) Daniela Steinwender-Walder

Funktion: Amtsleiterin, Finanzverwalterin, Standesbeamtin
E-Mail: daniela.steinwender-walder@ktn.gde.at