štartna stran

Nova izdaja Ludmannsdorf/Bilčovs aktuell je izšla:

Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

Vaša oskrbovalka spleta

News

R A Z G L A S

Pobuda za spremembo načrta namembnosti površin

Razglasitev - občinski svet

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 25. aprila 2019 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

Volitve v Evropski parlament - 2019

Mehrlingsgeburtenzuschusses des Landes Kärnten

Richtlinie für die Gewährung des Mehrlingsgeburtenzuschusses des Landes Kärnten

gozdni požar-ODREDBA