štartna stran

Nova izdaja Ludmannsdorf/Bilčovs aktuell je izšla:


Na podlagi tehničnih problemov lahko pride slovenski strani našega spleta do sinhronizacijskih napak, tako da se v njihovi obliki razlikujejo od nemških strani.

Z vso vnemo delamo na tem, da najdemo rešitev za ta problem. Prosimo za Vaše razumevanje.

Vaša oskrbovalka spleta

News

Razglasitev - občinski svet

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v ponedeljek dne 08. oktobra 2018 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

Prvi častni občan in častni občanki za občino Bilčovs/Ludmannsdorf

RAZGLAS

HUNDEHALTUNGSVORSCHRIFTEN 2018 - Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land vom 22.10.2018, mit welcher Hundehalter/innen zur ord-nungsgemäßen Haltung ihrer Hunde verpflichtet werden.

Posojilnica-Bank

Govorilna ura za bančno svetovanje Posojilnice Bank

Pospeševalni program: privatne investicije k krepitvi vaškega jedra (Ortskernstärkung- PZO)

Pospeševalni program: privatne investicije k krepitvi vaškega jedra (Ortskernstärkung- PZO)