10 davčnih namigov za družine

1. Stroški za oskrbo otrok Za otroke do 10. življenskega leta se lahko uveljavijo stroški za jaslice, vrtec, dnevne matere, izposojene babice, popoldansko oskrbo vklj. kosilo, šolski smučarski tečaj, športni teden, počitniško oskrbo i.p.; maksimalna višina: 2.300 Evrov na otroka in leto. Prošnje za stroške za oskrbo otrok se vložijo v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s formularjem L1k; potrdil ni treba prilagati, kljub temu jih je treba hraniti; finančni urad jih lahko zahteva.

2. Prosti znesek za otroke Za vsakega otroka, za katerega se prejema več kot 6 mesecev na leto družinska doklada, pristaja letno prosti znesek za otroke v višini 220 Evrov. Če zaprosita oba starša za prosti znesek za otroke za istega otroka, potem znaša ta 132 Evrov  letno za vsakega od staršev. Prosti znesek za otroke se uveljavlja v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/ delojemalcem s formularjem L1k. 

3. Odbitni znesek za edinega hranilca (AVAB) Kdor prejema za najmanj enega otroka več kot 6 mesecev družinsko doklado in zakonski partner oz. zakonska partnerica letno ne zasluži več kakor 6.000 Evrov, ima pravico do  AVAB. AVAB znaša za enega otroka 494 Evrov, za drugega 175 Evrov in za vsakega nadaljnjega 220 Evrov. Prošnja za  AVAB se vloži v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem L1/E1;  formular se mora izpolniti za vsakega otroka, za katerega se prejema družinska doklada.

4. Odbitni znesek za samohranilca(AEAB) Kot samohranilec/samohranilka velja, kdor več kot šest mesecev v letu ni poročen/a ali živi brez partnerja/ke in prejema vsaj za enega otroka in prejema družinsko doklado več kot 6 mesecev.  AEAB znaša za enega otroka 494 Evrov, za drugega 175 Evrov in za vsakega nadaljnjega 220 Evrov. Za AEAB se zaprosi v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem L1/E1; formular se mora izpolniti za vsakega otroka, za katerega se prejema družinska doklada.

5. Prošnja za negativni davek Če se ne prejema noben dohodek ali noben davčno obvezani dohodek, imate kljub temu pravico do odbitnega zneska za edinega hranilca ali samohranilca. Zaprositi je treba v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem L1/E1. Prošnja se lahko stavi  z veljavnostjo za 5 let nazaj.

6. Dodatek za več otrok Dodatek za več otrok prejmete, če ste prejeli v dotičnem koledarskem letu družinsko doklado za vsaj tri otroke. Družinski dohodek ne sme presegati 55.000 Evrov /leto (velja za 2012). Dodatek za več otrok znaša  20 Evrov na mesec in se zaprosi v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem L1, E1 ali E4.

7. Odbitni znesek za preživnino Starši, k s svojim otrokom/svojimi otroci ne živijo v skupnem gospodinjstvu in plačujejo preživnino, imajo pravico do odbitnega zneska za preživnino. Odbitni znesek za preživninoje je razporejen po številu preživinsko upravičenih otrok in znaša mesečno za 1. otroka 29,20 Evrov, za 2. otroka 43,80 Evrov in za 3. in vsakega nadaljnjega otroka 58,40 Evrov. Odbitni znesek za preživnino se zahteva v okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem s  formularjem  L1k.

8. Zunanje poklicno izobraževanje Izdatki za poklicno izobraževanje nekega otroka se lahko davčno uveljavlja  kot izredna obremenitev, če v zaledju  bivališča staršev ni ustrezne izobraževalne možnosti. Pri šolarjih in vajencih pomeni zunanje poklicno izobraževanje obisk internata, ki je oddaljen več kot 25 km  od bivališča staršev, Univerza mora biti oddaljena najmanj  80 km. Mesečni pavšalni znesek za to znaša 110 Evrov, pripada pa tudi v počitnicah; zaprosi se s formularjem L1k.

9. Izvenredna obremenitev Za stroške - v kolikor jih ne povrne zavarovalnica - za zobno sponko, očala, kontaktne leče, slušne aparate ali medikamente kakor honorarje zdravnikov in bolnic  ali druge bolniške stroške  za otroke se lahko zaprosi odštevši lastni delež s formularjem L1k. Pri prizadetosti (vsaj 25%) se lahko uveljavljajo bolezenski stroški brez lastnega deleža.  Odbijejo se tudi lahko bolezenski stroški za zakonskega partnerje pri edinih hranilcih.

10. Otroci s prizadetostjo Dejanski stroški prizadetosti kakor stroški za  terapije, izdatki za pomožna sredstva za prizadete, šolnina za šole ali delavnice za prizadete, posebni nakupi (znižani s prispevki zavarovalnic ali morebitnega dodatka za  pomoč in postrežbo), se lahko davčno uveljavijo kot izvenredna obremenitev. Zaprosi se s formularjem L1k.

Izključitev odgovornosti: vse navedbe kljub točni rešerši brez jamstva. Zneski Evrov so deloma zaokroženi, možni so dodatni zakonski predpogoji. Nadaljnje informacije nudita finančni urad in davčni svetovalec . Stanje 7.5. 2013