Poročilo o predavanju „Naredimo otroke močne – premočne za odvisnosti“

V četrtek, dne 28. aprila 2016 je bilo na iniciativo odbora za družine v okviru Zdrave občine  predavanje in diskusijski večer na temo „Naredimo otroke močne – premočne za odvisnosti“. Gospa DAS Margit Nemeth z deželnega mesta  za preventivo proti odvisnostim za Koroško je predstavila zainteresiranim staršem osnovna pravila, kako usposobiti otroke za življenje. V osmih poglavjih, ki so učinkoviti pri vzgoji, so fomulirane bistvene točke za „dobro vzgojo“. Staršem je bilo pojasnjeno, kaj lahko že sedaj naredijo, da preprečijo eventualne poznejše odvisnosti ali  tudi mobbing. K temu spada tudi krepitev osebnosti in samozavesti otrok. (GO Roswitha Moswitzer)