Samoobramba za dekleta in žene

Avstrijska zakonodaja je s 1. januarjem 2016 novelirala avstrijski kazenski zakonik (StGB). Zboljšala se je kazensko pravna zaščita pred nasiljem in uvedli so se oteževalni vzroki, ki privedejo do višjih kazni. Tako se je n.pr. zvišal kazenski okvir za težko telesno poškodbo od 3 na 5 let.

 

Da se preprečijo nasilna dejanja, svetuje kriminalna prevencija, da se upoštevajo sledeča navodila:

 

  • Pazite na občutek v trebuhu! „Neugoden“ občutek je zdravo svarilo in ga je treba nujno upoštevati.
  • Čim prej reagirajte in obdržite distanco, tem bolj boste ostali zmožni ukrepanja.
  • V konkretni situaciji signalizirajte nasprotniku, da niste žrtev. Postavite kretnice z mimiko, gestiko in nastopom.
  • Izpovejte glasno in razločno vaša čustva  in recite jasen NE! Nagovorite ciljno druge osebe, da si zasigurate podporo.
  • Splošno veljavno navodilo ne obstaja. Važen je odločen odpor  in izkoriščanje  efekta presenečenja. Prehodite v mislih situacijo strahu in najdite vaš osebni način vedenja.
  • Za nasvete in treninge se obrnite na specializirane ustanove, vprašajte eksperte za kriminalno prevencijo pod  059-133.

 

Kaj se kahko naredi, če pride dejansko do nasilnega dejanja ali do nedopustnega posega? Posebno važno je, da se naredi na vsak način prijava pri policiji. Ta  obravnava zadevo zaupno.

 

Pod www.gewaltschutzzentrum.at se najdejo po celi državi ustanove za zaščito žrtev in intervencijskih mest za žrtve nasilja. Ta svetovanja so anonimna in brezplačna.