Formular: Oprostitev plačila zemljiškega davka - prošnja

zum Formular