Dajatev za začasno bivališče

Dajatev za začasno bivališče (mesečni prispevki)
Stanovanja  s koriščeno površino do 30 m²  € 7,--
Stanovanja  s koriščeno površino od 30-60 m²  € 13,--
Stanovanja  s koriščeno površino od 60-90 m²  € 23,--
Stanovanja  s koriščeno površino z več kot 90 m² € 37,--

Dajatev za začasno bivališče