Komisijske pristojbine

Na uradno osebo in  začeto polovično uro € 12,--