Nova banka podatkov pri zemljiški knjigi

informacija za lastnike/ce zemljišč:

S 7. majem 2012 je začela delovati  nova banka podatkov pri zemljiški knjigi. Okoli 11 milijonov podatkov zemljišč je bilo prenešenih v to novo banko podatkov, od katerih je približno 1 milijon zemljišč pravno zavarovanih v posebni obliki! Vnešena so v mejni kataster, to pomeni, da so njihove meje fiksno izmerjene. V seznamu zemljišč je vnos izkazan z označbo „G“ poleg številke zemljišča. Pri vseh drugih zemljiščih ta oznaka manjka  .
Za preverjanje, če so Vaša katasterska zemljišča  izkazana tudi v novi banki podatkov kot katasterska zemljišča z oznako „G“, imate več možnosti.
Po sledečih poteh lahko pogledate v uradni list za geodezijo, v katerem so objavljena od 1. junija 2012 naprej vsa prizadeta zemljišča, razporejena po katasterskih občinah: ali na spletni strani BEV pod www.bev.gv.at ali direktno na geodetskih zavodih BEV.
Če ugotovite, da Vaše katastersko zemljišče v tej objavi ni zajeto z opozorilom „G“, se obrnite v roku šestih mesecev od 1. junija 2012 naprej na geodetski zavod, da se popravi vnos. To velja tudi v slučaju, če je pri enem od Vaših zemljišč neustrezno vnešeno opozorilo „G“.