Prispevki staršev

Otroški vrtec (na otroka in mesec)
poldnevno brez kosila  € 66,60
poldnevno s kosilom  € 122,10
celodnevno s kosilom  € 144,30
3 dni/teden  celodnevno s kosilom € 94,30    
Za vsakega 2. in vsakega nadaljnjega otroka ene družine se zniža pripevek za € 10,00 na otroka in mesec.