Pristojbina za odvoz smeti

Pristojbine za odvažanje smeti
vreča za odpadke po 60 litrov  € 5,50
smetnjak po 80 litrov € 7,40
smetnjak po 120 litrov € 11,00
smetnjak po 240 litrov €21,90
smetnjak po 1.100 litrov € 100,60
(vklj. 10% davka na dodano vrednost).

Izračun obsega smeti na gospodinjstvo:
Izjahamo iz tega, da se nabere tedensko 7 litrov smeti na osebo!
Velikost smetnjaka se določi na osnovi števila javljenih oseb in količine smeti!

Stroški smetnjaka
smetnjak po 80 ali 120 litrov: € 31,90
smetnjak z 240 litri: € 39,60
smettnjak s 1100 litri: € 302,50
(vklj. 10% davka na dodano vrednost).

Smetnjake nabavi lastnik pri občini, le-ti postanejo nato njegova last.