Pristojbina za pokopališče

Prispevek za  vzdrževanje:
€ 15,00 na grob ali žarni grob na leto 

Pravice uporabe  na pokopališču
enkratna pristojbina  za posamezno grobišče: 150,00 €
enkratna pristojbina  za družinsko grobišče: 300,00 €
enkratna pristojbina  za zemeljski grob za žarno grobišče: 125,00 €
enkratna pristojbina  za žarno nišo: 300,00 €

Izkop groba:

Izkop groba z  malim bagerjem  vklj.zasip: 200,00 € 
Dodatek pri odobrenem globljem izkopu: 50,00 €
Izkop za žarnui grob: 100,00 €
ročni izkop groba in zasip po želji: po dejanskem  porabljenem delu

 

Mrtvaščnici v Bilčovsu in Velinji vasi:
vsaka  uporaba 120,-- 

Pospravljanlna dela po  pogrebu:
Odstranjevanje rož, vencev, aranžmajev in sveč : 40,00 €


pokopliški red nov