Pristojbine, dajatve, davki in civilnopravna plačila

Davki :
To so dajatve (denarna plačila), ki so obvezne in predpisane ne da bi za to posredno kaj dobili. Pojm davki pomeni enkratna ali tekoča denarna plačila, ki so predpisana oz. izterjana po sili javnega prava za doseganje prihodkov in za kritje stroškov.

Prispevki:
To so denarna plačila, ki se izterjavajo za celotno ali delno kritje stroškov za ustanovitev javnih naprav (voda,kanalizacija, odpadki)

Pristojbine:
To so denarna plačila, ki jih je treba plačati za koriščenje oz. uporabo javnih naprav (voda, kanalizacija, odpadki).