Turistične in nočitvene takse

Turistična taksa na osebo /nočitev od 16 l.  € 0,60
Nočitvena taksa na osebo/nočitev od 16 l. € 0,50

Pavšalirana turistična taksa za apartmaje
do 60 m² stanovanjsko koriščene površine  € 60,--
od več kot 60 m² - 100 m²  € 90,--
od več kot 100 m²  € 120,--