Upravne dajatve in zvezne pristojbine

Potrdilo o prijavi      
€ 14,30 zvezne pristojbine
€ 3,-- upravne dajatve
(€ 14,30 zvezne pristojbine odpade, če se izstavi potrdilo o prijavi na nekega določenega naslovnika)

Potrdilo o državljanstvu
€ 28,60 zvezne pristojbine
€ 12,90 upravne dajatve

Izkaz iz kazensekga registra        
€ 28,60 zvezne pristojbine
€ 2,10 upravne dajatve
(€ 14,30 zvezne pristojbine odpade, če se izstavi izkaz na nekega določenega naslovnika)

Rojstni, poročni ali mrliški list
€ 7,20 zvezne pristojbine
€ 2,10 upravne dajatve

Prošnja za gradnjo (vhodna taksa)        
€ 14,30 zvezne pristojbine

Razne priloge k prošnji za gradnjo 
€ 3,60 zvezne pristojbine