vodarina in kanalščina

vodarina:
na  m³ prejete vode €  0,70

Pristojbina za razpoložljivost vode
na objekt     € 80,00/leto
(vklj. 10% davka na dodano vrednost)

Prispevek za vodni priključek
na merilno enoto (to je 100 m² stanovanjsko koriščene površine) € 2.500,--
(vklj. 10% davka na dodano vrednost)
 
Kanalščina
Pristojbina za razpoložljivost kanalizacije
na poslopje in  merilno enoto € 130,--
(1 merilna enota je 100 m² stanovanjsko koriščene površine)
na m³ prejete vode  € 1,50
(vklj. 10% davka na dodano vrednost)

Prispevek za priključek na kanalizacijo
na merilno enoto (100 m² stanovanjsko koriščene površine) € 2.543,55
(vklj. 10% davka na dodano vrednost)

Sub-vodni števec za porabno vodo (vrt, swimmingpool,…):
Sub-vodni števec lahko vsak čas nabavite pri občini.
m³ -poraba na subštevcu se odtegne od glavnega števca pri zaračunavanju kanalščine.