Zemljiški davek A in B

Zemljiški davek A (kmetijske in gozdarske površine)
500 % od merile vrednosti zemljiškega davka

Zemjkiški davek B (zemljišča in  stanovanjske hiše)
500 % od merile vrednosti zemljiškega davka