odvažanje smeti


Zabojniki za smeti: prijava, odjava in  prijava spremembe

 Prijava, odjava in  prijava spremembe pri zabojnikih za smeti je možna samo poletno. To pomeni vedno s 1. januarjem in 1. julijem v letu. Vendar morajo prispeti prijave lastnikov hiš na občinski urad že en teden pred tem terminom. 

 Občinski delavci potem menjajo, dobavijo ali odpeljejo zabojnike za smeti.

 Pristojbina za odvažanje smeti:

60 litrski žakelj na odvoz (4 tedensko– 12 odvozov na leto) € 5,50

80 litrski smetnjak na odvoz (4 tedensko– 13 odvozov na leto) € 7,40

120 litrski smetnjak na odvoz (4 tedensko– 13 odvozov na leto) € 11,00

1100 litrski kontejner na odvoz (4 tedensko– 13 odvozov na leto) € 100,60


Letna pristojbina za odvoz odpadkov znaša 22,00 €

Müllwagen

Odvažanje smeti

Na občinskem uradu lahko vsakčas kupite vrečke za odpadke, ki stanejo € 5,50 (vklj. 10% DVD).
V ceno je vključen odvoz in pristojbina za deponijo.
Nadalje dobite po potrebi vsakčas tudi brezplačno „rumene žaklje“ za določene plastične odpadke in Rožanski “Öli“ za Vaše odpadno olje/maščobo.

k spletni strani Zveze za gospodarjenje z odpadki


Terminski koledar za odvažanje smeti