otroški vrtec

Otroci v otroškem vrtcu

VODILO

V našem vrtcu si prizadevamo, da nudimo otroku celostno, vzajemno, ljubeznjivo in dvojezično oskrbo.V atmosferi miru, varnosti, medsebojnega spoštovanja, stprnosti in ljubeznjive oskrbe spremljamo otroke v njihovem razvoju.
Osebnost otroka se razvija v igri, odkrivanju lastne kreativnosti in v doživljanju socialnega, motoričnega in glasbeno-kreativnega ravnanja.
Sožitje otrok obeh narodnih skupnosti naj se pozitivno krepi z aktivno rabo nemškega in slovenskega jezika

PROFIL

Vsem otrokom nudimo neglede na predznanje možnost, da, da spoznajo oba jezika z vsemi svojimi čuti in da se njihov razvoj obeh jezikov razvija naprej. Otroci si osvajajo znanje jezika(ov) med drugim s poslušanjem, ponavljanjem (npr. pesmi, rime), prostim govorjenjem.
Skrbimo tudi za to, da jim na organiziran način približujemo oba jezika, da se naučijo pesmic in rimanic v obeh jezikih, ter da jih spodbujamo za govorjenje v obeh jezikih. Radi izbiramo tudi naravo za kraj učenja (npr. izleti, šport, sprehodi, prosto igranje,...)


Vzgajamo s tem,
kar govorimo,
še bolj s tem,
kar delamo,
največ pa s tem,
kar smo.
Sv. Ignacij iz Lojole

 

Funktion: dvojezični občinski otroški vrtec
Ansprechpartner: vodja otroškega vrtca: Krawagner Annemarie
Adresse: Bilčovs 44, 9072 Bilčovs
+43 (0)4228/3106
+43 (0)4228/2220-20
kdg-ludmannsdorf@aon.at
http://www.ludmannsdorf.at/kdg/index.htm

tim:
Krawagner Annemarie
Kolter Theresia
Gasser Magdalena
Jana Hedenik

Rezi Kolter

Jana Hedenik

Jana Hedenik

Magdalena Gasser

formular za sprejem v otroški vrtec

Vodilo – Otroški vrtec Bilčovs