kmetijstvo in gozdarstvo

kmetijstvo in gozdarstvo informacija

Hrušev ožig pri sadnih in okrasnih drevesih

vsak sum je treba takoj javiti!

Odredba

Okrajno glavarstvo Celovec odreja po § 41 odst. 1 v povezavi s § 170 odst. 1 zakona o gozdarstvu 1975, BGBI. št. 440, nazadnje spremenjen z BGBI. I št. 55/2007 ,sledeči preventivni ukrep proti gozdnim požarom: