Corina Stelzl

funkcija: gradbeni oddelek
e-mail: corina.stelzl@ktn.gde.at

Funkcija: gradbeni oddelek
Naslov: 9072 Bilčovs 33
Telefon:  +43 (0)4228 2220 11
Fax:  +43 (0)4228 2220 20
E-mail: corina.stelzl@ktn.gde.at

 

Naloge:

 • gradbeni oddelek
 • gtradbeništvo, gradbeno pravo
 • gradbene odločbe, gradbene obravnave (vklj. vseh generalnih gradbenih zadev kakor n.pr. najave začetka gradnje, najave končanja gradbe, informacije h gradnjam, predhodno preverjanje, namembe, itd.)
 • zazidalni načrt
 • požarna inšpekcija
 • namestništvo v uradu za evidenco občanov/informacije  o najavah (pri-, od- in preprijave, izstavljanje potrdil o prijavi, izstavljanje gospodinjskih potrdil, itd.)
 • socialne zadeve (zastopanje oddaja stanovanj, prošnje za dodatek za pomoč in postrežbo, itd.)

Pristojnosti za:

 • Izračun ocenilnih enot za  predpis pristojbin za priključek h kanalu in priključek na občinski vodovod  
 • Zemljiška knjiga (poizvedovanje, …)
 • Potrdila za podpore (sanacija starih hiš, podpora stanovanjske  gradnje,…..)
 • Referentka odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
 • Čebelarske prijave, podpore deminimis, potnina za umetne osemenitve, itd.
 • ZMR-izravnavanje
 • Zadeve nege zunanje podobe kraja in zaščite narave
 • Preglednica koriščenja ljudske šole (telovadnica, avla in razredi)
 • Obratna dovoljenja – v slučaju potrebe
 • Uradne in govorilne ure župana
 • Koordinacija govorilnih ur v zadevah gradnje, govorilne ure notarja, itd.
 • Prispevki k stroškom ogrevanja
 • Urejanje hudournikov (terminski dogovori in povabila lastnikov zemljišč)
 • Farni dom – koordinacija občinskih prireditev
 • Kafilerija – odvoz TKE
 • Splošne upravne naloge
 • Servis občank in občanov in socialne zadeve (prošnje, podpore, pomoč najrazličnejših vrst)
 • Urad najdenih stvari
 • Najave  na finančni urad (najave gradenj – po prijavi dokončanja gradnje)
 • Občinski prazniki (Praznik krompirja, Dan zdravja, Otroški boljšji trgt, itd.)
 • Pomoč pri občinskem spletu